ایمیل:

E_mail: info@sirjankhabar.com

sirjankhabar@chmail.ir

شماره تماس:

۵۲۳۷۷۲۱

سامانه پیامکی:

۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۵۰

*توجه*

مخاطبان گرامی می توانند در صورت تمایل برای عضویت در خبرنامه پیامکی با ارسال نام و نام خانوادگی و شهر محل سکونت خود به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۵۰ در خبرنامه پیامکی “سیرجان خبر” عضو شوند.