ساعت: ۰۷:۰۲ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ شناسه خبر: 26231

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد ۱۲۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز خود را از متقاضیان مرد در مقاطع لیسانس و فوق دیپلم را از طریق برگزاری آزمون به صورت قراردادی جذب نماید.

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد ۱۲۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز خود را از متقاضیان مرد در مقاطع لیسانس و فوق دیپلم به شرح جداول شماره (۱) ، (۲) را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، روانشناختی به صورت قراردادی جذب نماید.
افرادی که متقاضی شرکت در آزمون می باشند، می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۴تا تاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۴ پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.


جدول (۱) رشته ها و گرایش ها ی تحصیلی مورد نیاز در مقطع لیسانس و فوق دیپلم سیرجان

ردیف مدرک تحصیلی محل خدمت تعداد جنسیت توضیحات (رشته های باسابقه فقط از طریق مصاحبه)
۱ کارشناسی حقوق سیرجان ۱ مرد سه سال سابقه کار حقوقی
۲  کارشناسی متالورژی سیرجان ۱ مرد سه سال سابقه کار کنترل فرآیند و برنامه ریزی تولید
۳ کارشناسی متالورژی سیرجان ۱ مرد سه سال سابقه کار کنترل کیفی
۴ کارشناسی مهندسی شیمی سیرجان ۱ مرد سه سال سابقه کار کنترل فرآیند آب
۵ کارشناسی شیمی سیرجان ۱ مرد سه سال سابقه آزمایشگاه آّب
۶ کارشناسی مکانیک سیرجان ۱ مرد سه سال سابقه کار دفتر فنی
۷ کارشناسی مکانیک سیرجان ۱ مرد سه سال سابقه کار امور قرار دادها
۸ کارشناسی مکانیک سیرجان ۱ مرد پنج سال سابقه کار بازرسی فنی
۹ کارشناسی مکانیک سیرجان ۱ مرد سه سال سابقه کار بازرسی مکانیک
۱۰ کارشناسی حقوق سیرجان ۱ مرد سه سال سابقه کار دفتر حقوقی
۱۱ کارشناسی برق/ مکانیک سیرجان ۱ مرد پنج سال سابقه کار سفارشات و طبقه بندی کالا
۱۲ کارشناسی ایمنی صنعتی / بازرسی فنی سیرجان ۱ مرد سه سال سابقه کار سرپرست ایمنی فنی
۱۳ کلیه رشته های کارشناسی سیرجان ۱ مرد پنج سال سابقه کار رییس فروش
۱۴ کلیه رشته های کارشناسی سیرجان ۱ مرد پنج سال سابقه کار مدیر بازرگانی
۱۵ کلیه رشته های کارشناسی مرتبط با ایمنی و محیط زیست سیرجان ۱ مرد پنج سال سابقه کار ایمنی و محیط زیست
۱۶ کارشناسی مدیریت مالی/ حسابداری سیرجان ۱ مرد پنج سال سابقه کار مدیر مالی
۱۷ کارشناسی مدیریت مالی/ حسابداری سیرجان ۱ مرد سه سال سابقه کار کارشناس بودجه
۱۸ کارشناسی مدیریت سیرجان ۱ مرد سه سال سابقه کار امور گمرکی
۱۹ کارشناسی مدیریت سیرجان ۱ مرد پنج سال سابقه کار منابع انسانی
۲۰ کارشناسی برق و ابزار دقیق سیرجان ۱ مرد سه سال سابقه کار ابزار دقیق
۲۱ فوق دیپلم الکترونیک و ابزار دقیق سیرجان ۱۰ مرد ___
۲۲ فوق دیپلم شیمی سیرجان ۴ مرد ___
۲۳ فوق دیپلم متالورژی سیرجان ۱۲ مرد ___
۲۴ فوق دیپلم مکانیک سیرجان ۲۵ مرد ___
۲۵ فوق دیپلم برق قدرت سیرجان ۴ مرد ___
۲۶ فوق دیپلم حسابداری سیرجان ۲ مرد ___
۲۷ فوق دیپلم مخابرات سیرجان ۲ مرد ___
۲۸ فوق دیپلم کامپیوتر نرم افزار سیرجان ۲ مرد ___
۲۹ فوق دیپلم کامپیوتر سخت افزار سیرجان ۳ مرد ___

جدول (۲) رشته ها و گرایش ها ی تحصیلی مورد نیاز در مقطع لیسانس و فوق دیپلم بردسیر

ردیف مدرک تحصیلی محل خدمت تعداد جنسیت توضیحات (رشته های باسابقه فقط از طریق مصاحبه)
۱ کارشناسی مکانیک بردسیر ۱ مرد سه سال سابقه کار رل شاپ
۲ کارشناسی مکانیک بردسیر ۱ مرد سه سال سابقه کار دفتر فنی و کارگاه ساخت
۳ کارشناسی مکانیک بردسیر ۱ مرد سه سال سابقه کار نگهداری و تعمیرات مکانیکی
۴ کارشناسی مکانیک بردسیر ۱ مرد پنج سال سابقه کار عملیات نورد
۵ کارشناسی متالورژی / مکانیک بردسیر ۴ مرد سه سال سابقه کار مسئول شیفت عملیات تولید
۶ کارشناسی برق / مکانیک بردسیر ۱ مرد پنج سال سابقه کار نگهداری و تعمیرات مهندسی
۷ کارشناسی برق بردسیر ۱ مرد سه سال سابقه کار نگهداری و تعمیرات ابزار دقیق
۸ کارشناسی صنایع بردسیر ۱ مرد سه سال سابقه کار برنامه ریزی تولید
۹ کارشناسی مکانیک بردسیر ۱ مرد ___
۱۰ کارشناسی صنایع بردسیر ۱ مرد ___
۱۱ کارشناسی برق و ابزار دقیق بردسیر ۲ مرد ___
۱۲ فوق دیپلم مکانیک بردسیر ۱۷ مرد ___
۱۳ فوق دیپلم الکترونیک و ابزار دقیق بردسیر ۴ مرد ___
۱۴ فوق دیپلم نقشه کشی بردسیر ۱ مرد ___

شرایط شرکت در آزمون

۱- شرایط عمومی
۱-۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۱-۲- تدیّن به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرّح در قانون اساسی
۱-۳- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم برای متقاضیان مرد
۱-۴- عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. (با تأیید مراجع ذی‌صلاح)
۱-۵- عدم تعهد اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگان­ها به هر شکل ممکن
۱-۶- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تأیید امور ایمنی و بهداشت شرکت جهان فولاد سیرجان
۱-۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر (با تایید مراجع ذی صلاح)

۲- شرایط سنی
۲-۱- حداکثر سن مجاز برای داوطلبان فوق دیپلم ۳۰ سال (متولدین۰۱/۰۲/۱۳۶۴ و بعد از آن)، برای داوطلبان لیسانس ۳۵ سال (متولدین ۰۱/۰۲/۱۳۵۹ و بعد از آن) می­باشد.
۲-۲- مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد.
۲-۳- به ازای هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط در واحدهای پیمانکاری شرکت جهان فولاد سیرجان­ که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد، یک سال و حداکثر ۵ سال به حداکثر سن مجاز فوق افزوده خواهد شد.
۲-۴- سابقه کار مفید و مرتبط مندرج در جداول شماره (۱،۲) که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، به حداکثر سن مجاز فوق افزوده خواهد شد.
۲-۵- شرط حداکثر سن در خصوص ایثارگران با رعایت موارد ذیل افزایش می یابد :
۲-۵-۱- داوطلبانی که در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل به صورت داوطلب خدمت نمودند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین در صورت مجروحیت مدت بستری شدن و یا استراحت پزشکی آنان به حداکثر سن اضافه می‌شود.
۲-۵-۲- داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضد انقلاب درآمده‌اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه به حداکثر سن اضافه می‌شود.
۲-۵-۳- افراد خانواده شهدا و جاویدالاثرها(همسر و فرزندان)، جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان به میزان ۵ سال به حداکثر سن اضافه می‌شود.
۲-۶- در هر حال و تحت هیچ شرایطی حداکثر سن داوطلبان برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم از ۳۵ سال و لیسانس از ۴۰ سال نبایستی تجاوز نماید.

۳- شرایط معدل
۳-۱- داشتن حداقل معدل کل۱۳برای فارغ التحصیلان مقطع تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس

۴- شرایط مدرک تحصیلی
۴-۱- مدارک دانشگاهی کسانی برای شرکت در آزمون قابل قبول است که از طریق آزمونهای سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موفق به ورود شده باشند و یا از دانشگاههای معتبر خارج از کشور، مدارک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت کرده باشند.
۴-۲- دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد. (گواهی تحصیلی یا لغو معافیت تحصیلی صادره برای حوزه نظام وظیفه مورد قبول نخواهد بود).
۴-۳- تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه­های آزاد اسلامی از سوی دفتر امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی آن دانشگاه و فارغ التحصیلان خارج از کشور از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری، الزامی است.
۴-۴- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور می بایست از طریق سازمان مرکزی پیام نور و با درج پذیرش از طریق آزمون سراسری و با ذکر معدل کل صادر گردیده باشد.
تذکر: مدرک تحصیلی داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ فراغت از خدمت نظام وظیفه و کارت معافیت دائم ­آنان بعد از تاریخ برگزاری مصاحبه باشد به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

۵- اولویتهای جذب
۵-۱- اختصاص ۱۰% کل پذیرفته شدگان به افراد درجه یک خانواده معزز شاهد و جانبازان بالای ۲۵% می باشد مشروط بر این که حداقل ۶۰% کل امتیاز نفر اول پذیرفته شده در آزمون را کسب کرده باشد.
۵-۲- بومی بودن دارای امتیاز می باشد ( بومی به افرادی گفته می شود که محل تولد یا محل اخذ دو مقطع تحصیلی آنها شهر های سیرجان و بردسیر باشد.)
۵-۳- افرادی که دارای سابقه کار مرتبط در شرکت های فولاد کشور می باشند دارای اولویت بیشتری در امتیاز سابقه کار می باشد و در شرایط مساوی اولویت با افرادی است که دارای معدل بالاتری هستند.

۶- نحوه ثبت نام و مهلت آن
داوطلبان از تاریخ درج این آگهی حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۷/۰۲/۹۴ فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای شرکت در آزمون ثبت نام نمایند. (مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود).
۶-۱- مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن
۶-۲- واریز مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ ریال (چهارصد هزارریال) به صورت الکترونیکی به‌عنوان حق ثبت نام در آزمون.

*وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
تبصره ۱ : هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در آزمون یک مقطع، رشته و گرایش را دارد.
۶-۳- داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند. (حجم عکس ۴×۳ نباید بیشتر از ۴۰ کیلوبایت و بقیه موارد اسکن شده نباید بیشتر از ۸۰ کیلوبایت باشد)
· عکس داوطلب ۴×۳
· گواهی تحصیلی
· کارت ملی
· کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم برای متقاضیان مرد
· سوابق مورد نیاز با ارائه مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه مورد تایید سازمان تامین اجتماعی
· مدارک ایثارگری موضوع بند ۲-۵
۶-۴- ثبت تکمیل مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در سایتwww.karasa.ir یا لینک موجود در سایت شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان( (www.sjsco.ir به طور صحیح و دقیق و دریافت کد رهگیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروری می‌باشد.
۶-۵- داوطلبان باید یک هفته پس از ثبت نام به سایت مذکور مراجعه کرده با ورود کد رهگیری از وضعیت ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و جهت چاپ صفحه تاییدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایید.
۶-۶- تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه، زمان، مکان و نحوه برگزاری آزمون در سایت مذکور اعلام می­گردد.
تبصره ۲ : لازم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطلاعات دقت نمایند. مسئولیت درستی اطلاعات وارد شده به‌عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتایج مرحله اول آزمون، دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل مدارک خواسته شده و کپی آنها را به همراه داشته باشند.

۷- نحوه برگزاری آزمون
۷-۱- آزمون بصورت چهارگزینه‌ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ‌های نادرست برگزار می‌گردد.
۷-۲- آزمون کتبی هر رشته از دروس عمومی (شامل هوش، معارف اسلامی و اطلاعات عمومی، زبان انگلیسی و فن آوری اطلاعات) و سؤالات تخصصی شامل دروس تحصیلی تخصصی رشته دانشگاهی مورد نظر خواهد بود.
تبصره: اقلیت‌های مذهبی از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف می‌باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع می‌شود.
۷-۳- امتیاز آخرین نفر پذیرفته شده نباید از ۶۰ درصد امتیاز نفر اول کمتر باشد.

برای آزمون استخدامی جهان فولاد سیرجان آماده شوید

۸- توضیحات مهم
۸-۱- چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در مصاحبه نماید، با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدی (حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار) موضوع بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
۸-۲- بدیهی است قبولی در مصاحبه حضوری به منزله جذب نهایی فرد نمی باشد بلکه مراحل جذب شامل قبولی در مصاحبه تخصصی و روانشناختی، آزمون عملی و معاینات پزشکی و تایید فرد توسط کمیسیون مربوطه می باشد که در صورت پذیرش داوطلب در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان جهت انجام مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.
۸-۳- دارندگان مدرک لیسانس حق ثبت نام برای رشته های با مقطع تحصیلی فوق دیپلم را ندارند و در صورت مشاهده، ثبت نام وی کان لم یکن تلقی شده و هزینه ثبت نام قابل عودت نخواهد بود.
۸-۴- کلیه مشاغل عملیاتی و تولیدی بوده و افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشند.
۸-۵- محل شرکت جهان فولاد سیرجان واقع در کیلومتر ۵۰ جاده شیراز – سیرجان می باشد و مجتمع بردسیر ابتدای خروجی جاده بردسیر – کرمان و نحوه اشتغال و محل خدمت افراد را شرکت تعیین می کند.
۸-۶- متقاضیانی که تحصیلات دانشگاهی ویا خدمت وظیفه خود را تا پایان خرداد ماه سال جاری به اتمام می رسانند با ارائه گواهی از دانشگاه با ذکر معدل و یا یگان مربوطه می توانند در آزمون استخدامی شرکت نمایند.

۹- دریافت کارت آزمون
۹-۱- دریافت کارت ورود به جلسه برای داوطلبان، از طریق سایت مذکور طبق کد رهگیری ارائه شده، در تاریخهای تعیین شده امکان‌پذیر است.
۹-۲- آزمون در ۲ شهر سیرجان و بردسیر برگزار خواهد شد. محل و زمان دقیق آزمون همزمان با دریافت کارت در سایت قابل مشاهده است.

۱۰- اعلام نتایج آزمون
۱۰-۱- نتایج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاری مصاحبه متعاقباً از طریق سایت مذکور (www.karasa.ir) اعلام خواهد شد.
۱۰-۲- داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۶۶۵۶۰۴۶۵ -۶۶۵۳۰۰۴۳- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده