ساعت: ۰۸:۲۶ منتشر شده در مورخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ شناسه خبر: 61895

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سیرجان کفت: در حوزه سیاسی وحدت و انسجام ملی بعنوان پایه شکل گیری قدرت ملی، زمانی بروز و ظهور پیدا می کند که در قالب مشارکت سیاسی و مدنی تجلی پیدا کند. بدین ترتیب، انتخابات در هر نظام سیاسی، عرصه ی ظهور قدرت ملی محسوب می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سیرجان در گفت وگو با خبرنگار “سیرجان خبر” گفت: در یک تقسیم بندی کلی، مولفه های قدرت ملی را می توان در چند حوزه مهم دسته بندی کرد که از جمله مهم ترین آن جمعیت، اقتصاد، سیاست، توان نظامی و فرهنگ را می توان ذکر نمود.

سعید عبدالله یار اذعان کرد: در حوزه سیاسی وحدت و انسجام ملی بعنوان پایه شکل گیری قدرت ملی، زمانی بروز و ظهور پیدا می کند که در قالب مشارکت سیاسی و مدنی تجلی پیدا کند. بدین ترتیب، انتخابات در هر نظام سیاسی، عرصه ی ظهور قدرت ملی محسوب می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سیرجان: میزان مشارکت مردم در انتخابات و اهتمام به تعیین حق سرنوشت خود، علاوه بر نمایش بلوغ سیاسی و اجتماعی یک ملت در فرایند انتقال نرم قدرت، ارتباط معنا دار و مستقیمی با عملکرد متولیان آن نظام سیاسی و میزان رضایت مندی آحاد ملت از رهبران سیاسی و مجریان کشور خود دارد.

وی گفت: در سطح سیاست داخلی و هم در سطح بین المللی هر چه مشارکت ملی مردم بیشتر باشد توانایی و قدرت ملی برای دستیابی به اهداف تعیین شده آن نظام افزایش پیدا خواهد کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سیرجان اظهار کرد: برآیند مشارکت سیاسی مردم در عرصه انتخابات را پس از شکل گیری دولت به وضوح می توان مشاهده نمود بنحوی که اجرای سیاست های داخلی در حوزه های مختلف اعم از سیاست های اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی و بهداشتی و حضور موثر در عرصه های منطقه ای و بین المللی تنها با حضور و مقبولیت حداکثری و پشتوانه مردمی میسر خواهد شد.

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده