نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان تاکید کرد:تاخیر در رسیدگی ها در حال حاضر از بزرگترین نگرانی ها و دغدغه مردم از دستگاه قضائی می باشد وعلت این مشکل  را هم می توان به حجم کار و فرسایشی بودن کا در دستگاه قضاء دانست.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه کارکنان باید به سعه صدر ، کرامت و احترام با ارباب رجوع برخورد کنند،گفت: انجام کار با سرعت معقول و متناسب با قانون و قواعد مورد تاکید است

وی با اشاره به اینکه شهرستان سیرجان به عنوان یک قطب مهم اقتصادی در سطح استان و کشور مطرح است ،افزود:موفقیت های کسب شده توسط دادگستری سیرجان در سطح استان و کشور مرهون تلاش های شبانه روزی تمامی کارکنان اداری وقضائی است

رئیس شورای قضائی استان کرمان  به وضعیت منابع انسانی در دادگستری سیرجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر دستگاه قضائی شهرستان 93 قاضی و کارمند اداری دارد که از این تعداد 20 نفر قاضی و مابقی کارکنان اداری هستند.

وی به نقش مهم منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه هر دستگاهی اشاره کرد و گفت:گاهی یک کارمند می تواند موتور محرکه یک سیستم شود وخیلی مسائل را حل و فصل کند و مشکلات را برطرف می کند.

موحد با اشاره به اینکه در سیستم قضائی اولین و مهم ترین نقش را سرمایه انسانی ایفا می نماید،خاطرنشان ساخت: یک قاضی گاهی در یک شهرستان تحول ایجاد می کند وقتی از همه ظرفیت ها قانونی استفاده می کند می بینم چقدر منشاء اثر و خدمت است برای مردم می شود.

این مقام ارشد قضائی در استان کرمان خطاب به کارکنان دادگستری گفت:توصیه به کارکنان اداری و قضائی هم گرایی و هم صدایی است، یک صدا بیشتر نباید از دادگستری شنیده شود و آن صدا این است که دستگاه قضائی دارد در جهت خدمت به مردم تلاش می کند.

وی ادامه داد:اگر همدل و یک صدا باشیم کارها سریعتر و ساده تر پیش می رود ولی اگر درگیر مسائل حاشیه ای شویم حتماً آسیب می بینیم و موجب ایجاد بدبینی نسبت به دستگاه قضائی می شود.