ساعت: ۱۳:۲۶ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۳/۰۷/۹ شناسه خبر: 19678

جدول رتبه بندی مدال کشورها و برنامه و نتایج بازی ها ایران در اینچئون منتشر شد.

روز دوازدهم بازیهای آسیایی اینچئون ( چهارشنبه 9 مهرماه 1393 )

رشته ورزشکار گروه مرحله ساعت نتیجه
کشتی بشیر باباجان زاده 130 کیلوگرم یک هشتم نهایی 07:30 برتری برابر حریف اندونزیایی
کشتی بشیر باباجان زاده 130 کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه شکست از حریف قزاق
کشتی بشیر باباجان زاده 130 کیلوگرم شانس مجدد در ادامه پیروزی و صعود به رده بندی
کشتی بشیر باباجان زاده 130 کیلوگرم رده بندی 14:50
کشتی پیام بویری 75 کیلوگرم یک هشتم نهایی در ادامه برتری برابر حریف ازبک
کشتی پیام بویری 75 کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه برتری برابر حریف هندی
کشتی پیام بویری 75 کیلوگرم نیمه نهایی در ادامه شکست برابر حریف ژاپنی
کشتی پیام بویری 75 کیلوگرم رده بندی 13:50
کشتی افشین بیابانگرد 66 کیلوگرم یک هشتم نهایی در ادامه برتری برابر حریف قرقیز
کشتی افشین بیابانگرد 66 کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه شکست ازحریف کره ای
کشتی افشین بیابانگرد 66 کیلوگرم شانس مجدد در ادامه پیروزی و صعود به رده بندی
کشتی افشین بیابانگرد 66 کیلوگرم رده بندی 13:30
کشتی مجتبی کریم فر 85 کیلوگرم یک هشتم نهایی در ادامه برتری برابر حریف اردنی
کشتی مجتبی کریم فر 85 کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه شکست از حریف کره ای
کشتی مجتبی کریم فر 85 کیلوگرم شانس مجدد در ادامه پیروزی و صعود به رده بندی
کشتی مجتبی کریم فر 85 کیلوگرم رده بندی 14:30
دومیدانی هادی سپهرزاد دهگانه- دوی 110 متر با مانع مقدماتی 03:37 کسب عنوان چهارمی
دومیدانی هادی سپهرزاد دهگانه-پرتاب دیسک مقدماتی 04:10 کسب عنوان نخست
دومیدانی حسن تفتیان دوی 200 متر نیمه نهایی 04:15 کسب عنوان دومی
دومیدانی حسن تفتیان دوی 200 متر فینال 14:30
دومیدانی محمد ابارقی دوی 200 متر نیمه نهایی 04:29 کسب عنوان سومی
دومیدانی محمد ابارقی دوی 200 متر فینال 14:30
دومیدانی هادی سپهرزاد دهگانه- پرش با نیزه مقدماتی 05:50 کسب عنوان ششمی
دومیدانی هادی سپهرزاد دهگانه- پرتاب نیزه مقدماتی 13:00
دومیدانی مریم طوسی دوی 200 متر فینال 14:10
کبدی تیم ملی بانوان گروه B مقدماتی 04:30 برتری برابر تایلند
کبدی تیم ملی مردان گروه B مقدماتی 09:30 برتری برابر ژاپن
قایقرانی سونیا گماری اسلالوم-کانوی تک نفره مقدماتی 04:30 کسب عنوان پنجمی
قایقرانی سونیا گماری اسلالوم-کانوی تک نفره شانس مجدد 06:30 برتری برابر حریف تایلندی
قایقرانی سونیا گماری اسلالوم-کانوی تک نفره یک چهارم نهایی 10:06  برتری برابر حریف ژاپنی
قایقرانی امیر فتاح پور اسلالوم-کانوی تک نفره مقدماتی 04:50 کسب عنوان پنجمی
قایقرانی امیر فتاح پور اسلالوم-کانوی تک نفره یک شانزدهم نهایی 09:00  کنارگذاشته شدن از جدول مسابقات
قایقرانی شقایق سیدیوسفی اسلالوم-کایاک تک نفره مقدماتی 05:16  کسب عنوان ششمی
قایقرانی شقایق سیدیوسفی اسلالوم-کایاک تک نفره شانس مجدد 06:47 برتری برابر حریف سنگاپوری
قایقرانی شقایق سیدیوسفی اسلالوم-کایاک تک نفره یک چهارم نهایی 10:35 صعود به نیمه‌نهایی
قایقرانی محمد حشمتیان اسلالوم-کایاک تک نفره مقدماتی 05:40 کسب عنوان ششمی
قایقرانی محمد حشمتیان اسلالوم-کایاک تک نفره یک شانزدهم نهایی 09:30 برتری برابر حریف اندونزیایی
قایقرانی محمد حشمتیان اسلالوم-کایاک تک نفره یک چهارم نهایی 11:09  عدم صعود به نیمه‌نهایی
تکواندو سمانه شش پری 57- کیلوگرم یک سی و دوم نهایی در ادامه برتری برابر حریف اندونزیایی
تکواندو سمانه شش پری 57- کیلوگرم یک شانزدهم نهایی در ادامه برتری برابر حریف تاجیک
تکواندو سمانه شش پری 57- کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه شکست برابر حریف کره ای
تکواندو مهدی خدابخشی 80- کیلوگرم یک شانزدهم نهایی در ادامه برتری برابر حریف نپالی
تکواندو مهدی خدابخشی 80- کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه  برتری برابر حریف ژاپنی
تکواندو مهدی خدابخشی 80- کیلوگرم نیمه نهایی 11:00 پیروزی و صعود به فینال
تکواندو مهدی خدابخشی 80- کیلوگرم فینال 13:02 در حال برگزاری
تکواندو سجاد مردانی 87+ کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه شکست از حریف کره ای
تنیس روی میز نوشاد عالمیان مردان یک سی و دوم نهایی 09:00 برتری برابر حریف پاکستانی
تنیس روی میز افشین نوروزی مردان یک سی و دوم نهایی 09:40 برتری برابر حریف یمنی
تنیس روی میز تیم ملی دوبل مردان یک شانزدهم نهایی 11:30 شکست مقابل چین
والیبال تیم ملی مردان یک چهارم نهایی 14:00
بسکتبال تیم ملی مردان نیمه نهایی 14:15

روز یازدهم بازیهای آسیایی اینچئون ( سه شنبه 8 مهرماه 1393 )

رشته ورزشکار گروه مرحله ساعت نتیجه
کشتی سعید عبدولی 71 کیلوگرم فرنگی یک چهارم نهایی در ادامه برتری برابر حریف قزاق
کشتی سعید عبدولی 71 کیلوگرم فرنگی نیمه نهایی در ادامه  شکست برابر حریف کره ای
کشتی سعید عبدولی 71 کیلوگرم فرنگی رده بندی در ادامه کسب مدال برنز

کشتی حبیب الله اخلاقی 80 کیلوگرم فرنگی یک چهارم نهایی در ادامه  برتری برابر حریف قطری
کشتی حبیب الله اخلاقی 80 کیلوگرم فرنگی نیمه نهایی در ادامه  برتری برابر حریف ازبک – صعود به فینال
کشتی حبیب الله اخلاقی 80 کیلوگرم فرنگی فینال در ادامه کسب مدال طلا

کشتی مهدی علیاری 98 کیلوگرم فرنگی یک چهارم نهایی در ادامه  برتری برابر حریف سوری
کشتی مهدی علیاری 98 کیلوگرم فرنگی نیمه نهایی در ادامه برتری برابر حریف قزاق – صعود به فینال
کشتی مهدی علیاری 98 کیلوگرم فرنگی فینال در ادامه
کسب مدال طلا
دومیدانی هادی سپهرزاد دهگانه- دوی 100 متر مقدماتی 04:37 کسب عنوان دومی
دومیدانی هادی سپهرزاد دهگانه- پرش طول مقدماتی 05:10 کسب عنوان دهمی
دومیدانی هادی سپهرزاد دهگانه- پرتاب وزنه مقدماتی 06:30  کسب عنوان نخست
دومیدانی هادی سپهرزاد دهگانه- پرش ارتفاع مقدماتی 13:05  کسب عنوان هشتم
دومیدانی احسان حدادی پرتاب دیسک فینال 13:10 کسب مدال طلا

دومیدانی محمد صمیمی پرتاب دیسک فینال 13:10 کسب عنوان چهارمی
دومیدانی مریم طوسی دوی 200 متر مقدماتی 13:40  صعود به فینال
دومیدانی محمد ارزنده پرش طول فینال 14:05 کسب عنوان ششمی
دومیدانی حسن تفتیان دوی 200 متر مقدماتی 14:17 کسب عنوان دومی و صعود به فینال
دومیدانی محمد ابارقی دوی 200 متر مقدماتی 14:31 کسب عنوان سومی و صعود به فینال
دومیدانی سجاد مرادی دوی 800 متر مقدماتی 15:10  انصراف از مسابقات
دومیدانی هادی سپهرزاد دهگانه- دوی 400 متر مقدماتی 15:40  کسب عنوان چهارمی
بوکس جاسم دلاوری 91+ کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه پیروزی برابر حریف کره‌ای و صعود به نیمه نهایی
بوکس سجاد محرابی 75 کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه شکست مقابل حریف قزاق
بوکس علی مظاهری 91 کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه پیروزی مقابل حریف مغول و صعود به نیمه‌نهایی
دوچرخه سواری فراز شکری کراس کانتری فینال 04:30 کسب عنوان نهمی
دوچرخه سواری پرویز مردانی کراس کانتری فینال 04:30 کسب عنوان دهمی
کبدی تیم ملی بانوان گروه B مقدماتی 04:30 برتری برابر چین تایپه
کبدی تیم ملی مردان گروه B مقدماتی 08:30 برتری برابر کره جنوبی
قایقرانی احمد احمدی بادبانی دور یازدهم 05:30 کسب عنوان هشتمی
قایقرانی احمد احمدی بادبانی دور دوازدهم در ادامه کسب عنوان نهمی
تکواندو سوسن حاجی پور 53- کیلوگرم یک شانزدهم نهایی در ادامه  برتری برابر حریف قزاق
تکواندو سوسن حاجی پور 53- کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه  برتری برابر حریف تایلندی
تکواندو سوسن حاجی پور 53- کیلوگرم نیمه نهایی در ادامه کسب مدال برنز

تکواندو مسعود حجی زواره 74- کیلوگرم یک شانزدهم نهایی در ادامه برتری برابر حریف ویتنامی
تکواندو مسعود حجی زواره 74- کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه برتری برابر حریف هندی
تکواندو مسعود حجی زواره 74- کیلوگرم نیمه نهایی در ادامه پیروزی برابر حریف فیلیپینی و صعود به فینال
تکواندو مسعود حجی زواره 74- کیلوگرم فینال 13:02 کسب مدال طلا

تکواندو یوسف کرمی 87- کیلوگرم یک شانزدهم نهایی در ادامه  شکست برابر حریف ازبک
تنیس روی میز تیم ملی دوبل مردان یک سی و دوم نهایی 06:00  برتری برابر قطر

روز دهم بازیهای آسیایی اینچئون ( دوشنبه 7 مهرماه 1393 )

رشته ورزشکار گروه مرحله ساعت نتیجه
قایقرانی احمدرضا طالبیان کایاک تک نفره 1000 متر فینال 05:30 کسب مدال نقره

قایقرانی شاهو ناصری کانوی تک نفره 1000 متر فینال 05:40 کسب عنوان پنجمی
قایقرانی آرزو حکیمی کایاک تک نفره 500 متر فینال 06:10  کسب عنوان چهارمی
قایقرانی تیم ملی مردان کایاک دو نفره 1000 متر فینال 06:30  کسب مدال نقره

قایقرانی تیم ملی مردان کانوی دو نفره 1000 متر فینال 06:50  کسب عنوان هفتمی
قایقرانی تیم ملی مردان کایاک چهار نفره 1000 متر فینال 07:45  کسب عنوان چهارمی
قایقرانی آرزو حکیمی کایاک تک نفره 200 متر فینال 09:30  کسب مدال برنز

قایقرانی علیرضا علیمحمدی کایاک تک نفره 200 متر فینال 09:35  کسب عنوان چهارمی
قایقرانی عادل مجللی کانوی تک نفره 200 متر فینال 09:45  کسب مدال برنز

قایقرانی تیم ملی مردان کایاک دو نفره 200 متر فینال 10:25 کسب عنوان ششمی
قایقرانی تیم ملی بانوان کایاک دو نفره 500 متر فینال 10:35 کسب عنوان هشتمی
کشتی مسعود اسماعیل پور 61 کیلوگرم یک هشتم نهایی در ادامه پیروزی مقابل حریف ازبک
کشتی پرویز هادی 125 کیلوگرم یک هشتم نهایی در ادامه پیروزی برابر حریف چینی
کشتی میثم مصطفی جوکار 86 کیلوگرم یک هشتم نهایی در ادامه پیروزی برابر حریف چینی
کشتی عزت الله اکبری 74 کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه پیروزی برابر حریف پاکستانی
کشتی مسعود اسماعیل پور 61 کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه پیروزی برابر حریف کره‌ای
کشتی پرویز هادی 125 کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه پیروزی برابر حریف مغول
کشتی میثم مصطفی جوکار 86 کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه پیروزی برابر حریف هندی
کشتی عزت الله اکبری 74 کیلوگرم نیمه نهایی در ادامه پیروزی برابر حریف کره‌ای و صعود به فینال
کشتی مسعود اسماعیل پور 61 کیلوگرم نیمه نهایی ادامه پیروزی برابر حریف قزاق و صعود به فینال
کشتی پرویز هادی 125 کیلوگرم نیمه نهایی ادامه پیروزی برابر حریف کره‌ای و صعود به فینال
کشتی میثم مصطفی جوکار 86 کیلوگرم نیمه نهایی ادامه پیروزی برابر حریف کره‌ای و صعود به فینال
کشتی مسعود اسماعیل پور 61 کیلوگرم فینال 13:40 کسب مدال طلا

کشتی عزت الله اکبری 74 کیلوگرم فینال 14:00 کسب مدال نقره

کشتی میثم مصطفی جوکار 86 کیلوگرم فینال 14:40 کسب مدال طلا

کشتی پرویز هادی 125 کیلوگرم فینال 15:00 کسب مدال طلا

دومیدانی سپیده توکلی هفتگانه-پرش طول مقدماتی 04:30 کسب عنوان یازدهمی
دومیدانی سپیده توکلی هفتگانه-پرتاب نیزه مقدماتی 06:10 کسب عنوان پنجمی
دومیدانی سپیده توکلی هفتگانه-دوی 800متر مقدماتی 13:20 کسب عنوان دومی
دومیدانی کیوان قنبرزاده پرش ارتفاع فینال 13:00 حذف از دور مسابقات
دومیدانی مصطفی وظیفه دوست پرش ارتفاع فینال 13:00 حذف از دور مسابقات
بوکس سجاد محرابی 75 کیلوگرم یک شانزدهم نهایی در ادامه پیروزی برابر حریف فلسطینی
بوکس امین قاسمی پور 69 کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه شکست و حذف از مسابقات
بوکس احسان روزبهانی 81 کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه پیروزی و صعود به نیمه نهایی
هندبال تیم ملی مردان نیمه نهایی 10:30 شکست مقابل قطر و عدم صعود به فینال
والیبال تیم ملی مردان گروه E دور دوم 11:30 پیروزی 3-1 مقابل کره جنوبی

روز نهم بازیهای آسیایی اینچئون ( یکشنبه 6مهرماه 1393 )

رشته ورزشکار گروه مرحله ساعت نتیجه
بسکتبال تیم ملی مردان گروه G دور دوم 09:45 برتری 75-67 مقابل چین و صعود به نیمه‌نهایی 
قایقرانی تیم ملی مردان کایاک دو نفره 200 متر نیمه نهایی 08:20 صعود به دور فینال
والیبال تیم ملی مردان  گروه E دور دوم 06:30 برتری 3 بر 0 برابر قطر 
کشتی رضا یزدانی 97 کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه برتری برابر حریف مغول
کشتی رضا یزدانی 97 کیلوگرم نیمه نهایی در ادامه  صعود به فینال
کشتی رضا یزدانی 97 کیلوگرم فینال 14:00 کسب مدال طلا

دومیدانی سپیده توکلی هفتگانه-دوی 100 متر با مانع مقدماتی 04:30 کسب عنوان پنجم
دومیدانی سپیده توکلی هفتگانه-پرش ارتفاع مقدماتی 05:10 کسب عنوان نخست
دومیدانی سپیده توکلی هفتگانه-پرتاب وزنه مقدماتی 13:05 کسب عنوان دوم
دومیدانی سپیده توکلی هفتگانه-دوی 200 متر مقدماتی 15:05  کسب عنوان پنجم
دومیدانی مریم طوسی 100 متر فینال 15:20 کسب عنوان هفتمی
دومیدانی رضا قاسمی 100 متر نیمه نهایی 13:52 صعود به فینال
دومیدانی حسن تفتیان 100 متر نیمه نهایی 13:45 عدم صعود به فینال
دومیدانی رضا قاسمی 100 متر فینال 15:30 کسب عنوان پنجمی
دوچرخه سواری مهدی سهرابی استقامت جاده مقدماتی 04:30 کسب عنوان هجدهمی
دوچرخه سواری آروین معظمی استقامت جاده مقدماتی 04:30 کسب مدال نقره

کبدی تیم ملی مردان گروه B مقدماتی 10:30 برتری برابر مالزی
کبدی تیم ملی بانوان گروه B مقدماتی 05:30  برتری برابر ژاپن

روز هشتم بازیهای آسیایی اینچئون ( شنبه 5 مهرماه 1393 )

رشته ورزشکار گروه مرحله ساعت نتیجه
بسکتبال تیم ملی مردان گروه G دور دوم 08:30 برتری برابر مغولستان
قایقرانی احمدرضا طالبیان کایاک 1000 متر مقدماتی 04:40  کسب عنوان سومی
قایقرانی شاهو ناصری کانوی 1000 متر مقدماتی 05:00  کسب عنوان سومی
قایقرانی تیم ملی مردان کانوی دو نفره 1000 متر مقدماتی 05:10  کسب عنوان دومی
قایقرانی تیم ملی مردان کایاک دو نفره 1000 متر مقدماتی 05:40  کسب عنوان نخست
قایقرانی آرزو حکیمی کایاک 500 متر مقدماتی 06:15  کسب عنوان سومی
قایقرانی تیم ملی مردان کایاک چهار نفره 1000 متر مقدماتی 06:30  کسب عنوان نخست
قایقرانی آرزو حکیمی کایاک 200 متر مقدماتی 08:30  کسب عنوان سومی
قایقرانی علیرضا علیمحمدی کایاک 200 متر مقدماتی 08:45  کسب عنوان سومی
قایقرانی عادل مجللی کانوی 200 متر مقدماتی 08:50  کسب عنوان نخست
قایقرانی تیم ملی بانوان کایاک دو نفره 500 متر مقدماتی 09:10  کسب عنوان سومی
قایقرانی تیم ملی مردان کایاک دو نفره 200 متر مقدماتی 09:30  کسب عنوان پنجمی
روئینگ احمد احمدی بادبانی دور نهم در ادامه  کسب عنوان نهمی
روئینگ احمد احمدی بادبانی دور دهم در ادامه  کسب عنوان هشتمی
تیراندازی مهدی جعفری پویا تفنگ سه وضعیت 50 متر مقدماتی در ادامه کسب عنوان بیست و چهارمی
تیراندازی ساسان شهسواری تفنگ سه وضعیت 50 متر مقدماتی در ادامه کسب عنوان بیست و سومی
تیراندازی حسین باقری تفنگ سه وضعیت 50 متر مقدماتی در ادامه کسب عنوان سی و دومی
تیراندازی تیم ملی مردان تفنگ سه وضعیت 50 متر فینال در ادامه کسب عنوان هفتمی
والیبال تیم ملی مردان  گروه C مقدماتی 09:30 پیروزی 3-0 مقابل مالدیو 
بوکس امین قاسمی‌پور 69 کیلوگرم یک هشتم نهایی 15:30 پیروزی برابر حریف عربستانی و صعود به یک چهارم نهایی 
کشتی حسن رحیمی 57 کیلوگرم یک هشتم نهایی 07:30 برتری برابر حریف قرقیز
کشتی حسن رحیمی 57 کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه  شکست برابر حریف کره ای و حذف از مسابقات
کشتی مصطفی حسین‌خانی 70 کیلوگرم یک هشتم نهایی 07:30 برتری برابر حریف قزاق
کشتی مصطفی حسین‌خانی 70 کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه  شکست برابر حریف ژاپنی و حذف از مسابقات
دومیدانی مریم طوسی 100 متر مقدماتی 13:07  صعود به نیمه نهایی
دومیدانی مریم طوسی 100 متر نیمه نهایی 13:50 صعود به فینال
دومیدانی کاوه موسوی پرتاب چکش فینال 13:20 حذف از مسابقات
دومیدانی رضا مقدم پرتاب چکش فینال 13:20 حذف از مسابقات
دومیدانی رضا قاسمی 100 متر مقدماتی 13:39  صعود به نیمه نهایی
دومیدانی حسن تفتیان 100 متر مقدماتی 13:53  صعود به نیمه نهایی
دومیدانی لیلا رجبی پرتاب وزنه فینال 14:07 کسب مدال نقره

دوچرخه سواری حسین عسگری تایم تریل جاده مقدماتی 08:30 کسب مدال برنز

تیر و کمان تیم ملی بانوان کامپوند رده بندی 04:30 کسب عنوان چهارمی
تیر و کمان تیم ملی مردان کامپوند رده بندی 05:20 کسب مدال برنز

تیر و کمان اسماعیل عبادی کامپوند نیمه نهایی 09:32  برتری برابر حریف فیلیپینی
تیر و کمان اسماعیل عبادی کامپوند فینال در ادامه  کسب مدال طلا

روز هفتم بازیهای آسیایی اینچئون ( جمعه 4 مهرماه 1393 )

رشته ورزشکار گروه مرحله ساعت نتیجه
بسکتبال تیم ملی مردان گروه G دور دوم 13:00 پیروزی 82-59 مقابل ژاپن
شنا مهدی انصاری 50 متر قورباغه مقدماتی 03:30 انصراف از حضور در مسابقات به دلیل مصدومیت
شنا آریا نسیمی 50 متر قورباغه مقدماتی 03:30 کسب عنوان نوزدهمی
شنا تیم ملی مردان 4 در 100 متر مختلط مقدماتی 03:30 کسب عنوان دهمی
روئینگ احمد احمدی بادبانی دور ششم 05:30 کسب عنوان هشتمی
روئینگ احمد احمدی بادبانی دور هفتم در ادامه  کسب عنوان نهمی
روئینگ احمد احمدی بادبانی دور هشتم در ادامه کسب عنوان هشتمی
تیراندازی تیم ملی بانوان تفنگ سه وضعیت 50 متر فینال 03:30  کسب عنوان هفتمی
تیراندازی مه لقا جام بزرگ تفنگ سه وضعیت 50 متر مقدماتی 03:30 کسب عنوان نهمی
تیراندازی دینا فرزادخواه تفنگ سه وضعیت 50 متر مقدماتی 03:30 کسب عنوان بیست و دومی
تیراندازی الهه احمدی تفنگ سه وضعیت 50 متر مقدماتی 03:30 کسب عنوان بیست و نهمی
هندبال تیم ملی مردان  گروه B مقدماتی  12:30 برتری 26-21 مقابل عربستان و صعود به نیمه‌نهایی
والیبال تیم ملی مردان  گروه C مقدماتی 11:30 برتری 3 بر صفر برابر هند
بوکس جاسم دلاوری 91+ کیلوگرم یک هشتم نهایی 16:10 صعود به یک‌چهارم نهایی
بوکس احسان روزبهانی 81- کیلوگرم یک هشتم نهایی در ادامه صعود به یک‌چهارم نهایی
وزنه برداری نواب نصیر شلال 105 کیلوگرم فینال 07:30 عدم کسب مدال
وزنه برداری بهداد سلیمی 105+ کیلوگرم فینال 13:30 کسب مدال طلا

وزنه برداری بهادر مولایی 105+کیلوگرم فینال 13:30 انصراف از مسابقات بخاطر مصدومیت

روز ششم بازیهای آسیایی اینچئون ( پنجشنبه 3 مهرماه 1393 )

رشته ورزشکار گروه مرحله ساعت نتیجه
بدمینتون ثریا آقایی  بانوان یک شانزدهم نهایی در ادامه شکست برابر حریف هندی
بدمینتون سروش اسکندری مردان یک سی و دوم نهایی در ادامه  شکست برابر حریف کره ای
تیر و کمان امیر کاظم پور کامپوند یک شانزدهم نهایی 05:40  برتری برابر حریف میانماری
تیر و کمان امیر کاظم پور کامپوند یک هشتم نهایی 06:10  برتری برابر حریف ویتنامی
تیر و کمان امیر کاظم پور کامپوند یک چهارم نهایی 11:30  شکست برابر حریف مالزیایی
تیر و کمان اسماعیل عبادی کامپوند یک شانزدهم نهایی 05:40 برتری برابر حریف لائوسی
تیر و کمان اسماعیل عبادی کامپوند یک هشتم نهایی 06:10  برتری برابر حریف عراقی
تیر و کمان اسماعیل عبادی کامپوند یک چهارم نهایی 11:58  برتری برابر حریف کره‌ای
تیر و کمان شبنم سرلک کامپوند یک شانزدهم نهایی 05:40  برتری برابر حریف مغول
تیر و کمان شبنم سرلک کامپوند یک هشتم نهایی 06:10  برتری برابر حریف ایرانی
تیر و کمان شبنم سرلک کامپوند یک چهارم نهایی 10:34  شکست برابر حریف هندی
تیر و کمان تیم ملی بانوان کامپوند یک چهارم نهایی 04:30  برتری برابر اندونزی
تیر و کمان تیم ملی بانوان کامپوند نیمه نهایی 09:15  عدم صعود به فینال
تیر و کمان تیم ملی مردان کامپوند یک چهارم نهایی 04:30 برتری برابر ویتنام
تیر و کمان تیم ملی مردان کامپوند نیمه نهایی 09:40  عدم صعود به فینال
دوچرخه سواری محمود پراش کایرین مقدماتی 04:30  کسب عنوان پنجمی
دوچرخه سواری محمود پراش کایرین شانس مجدد 05:06  کسب عنوان سومی
دوچرخه سواری محمد دانشور کایرین مقدماتی 04:30  کسب عنوان دومی
دوچرخه سواری محمود پراش کایرین دور دوم 10:54  کسب عنوان دهمی
دوچرخه سواری محمد دانشور کایرین دور دوم 10:54  صعود به فینال
دوچرخه سواری محمد دانشور کایرین فینال در ادامه  کسب مدال طلا

بسکتبال تیم ملی مردان گروه E مقدماتی 08:30 برتری 68 بر 63 برابر فیلیپین
شنا مهدی انصاری 50 متر پروانه مقدماتی 03:30  کسب عنوان شانزدهمی
شنا آرشام میرزایی 100 متر آزاد مقدماتی 03:30  کسب عنوان بیست و چهارمی
شنا احمدرضا جلالی 100 متر آزاد مقدماتی 03:30  کسب عنوان نوزدهمی
روئینگ محسن شادی تک نفره فینال 04:45 کسب مدال طلا

روئینگ تیم ملی مردان 8 نفره فینال 05:15 کسب عنوان پنجمی
روئینگ تیم ملی مردان 2 نفره فینال در ادامه کسب مدال برنز

روئینگ سولماز عباسی تک نفره فینال 05:00 کسب مدال برنز

روئینگ تیم ملی بانوان 4 نفره فینال 05:30 کسب عنوان ششمی
تیراندازی تیم ملی مردان تراپ دوبل فینال 03:30  حذف از جدول رده بندی مسابقات
تیراندازی امیر چاوشی تراپ دوبل مقدماتی 03:30  کسب عنوان چهاردهمی
تیراندازی سیاوش خوشنویس تراپ دوبل مقدماتی 03:30  کسب عنوان بیست و چهارمی
تیراندازی مسعود عزیزیان تراپ دوبل مقدماتی 03:30  عدم کسب حدنصاب لازم و حذف از جدول مسابقات
تیراندازی حسین باقری 50 متر درازکش مقدماتی 03:30 کسب عنوان بیست و هشتمی
تیراندازی مهدی جعفری پویا 50 متر درازکش مقدماتی 03:30 کسب عنوان هفدهمی
تیراندازی ساسان شهسواری 50 متر درازکش مقدماتی 03:30 کسب عنوان بیست و پنجمی
تیراندازی تیم ملی مردان 50 متر درازکش فینال 03:30 کسب عنوان هفتمی
هندبال تیم ملی مردان  گروه B مقدماتی  10:30  شکست 25 بر 21 برابر کره‌جنوبی
والیبال تیم ملی مردان  گروه C مقدماتی 11:30  برتری 3 بر صفر مقابل هنگ‌کنگ

روز پنجم بازیهای آسیایی اینچئون ( چهارشنبه 2 مهرماه 1393 )

رشته ورزشکار گروه مرحله ساعت نتیجه
بدمینتون ثریا آقایی  بانوان یک سی و دوم نهایی 07:30  برتری 2 بر صفر برابر حریف مغول
بسکتبال تیم ملی مردان گروه E مقدماتی 08:30  برتری 76 بر 41 برابر هند
بوکس فروتن گل آرا 60 کیلوگرم مقدماتی در ادامه  شکست و حذف از مسابقات
شنا مهدی انصاری 100 متر پروانه مقدماتی 03:30  کسب عنوان ششمی
شنا نسیمی شاد 100 متر قورباغه مقدماتی در ادامه  کسب عنوان هشتمی
شنا تیم ملی مردان 4 در 100 متر مقدماتی در ادامه  کسب عنوان نهمی
وزنه برداری کیانوش رستمی 85 کیلوگرم فینال 13:30  کسب مدال نقره

وزنه برداری رسول تقیان 85 کیلوگرم فینال 13:30  کسب مقام چهارمی
شمشیربازی تیم ملی مردان اسلحه سابر یک چهارم نهایی 08:10  برتری 45 بر 19 برابر ویتنام
شمشیربازی تیم ملی مردان اسلحه سابر نیمه نهایی 09:30  برتری 45 بر 44 برابر چین
شمشیربازی تیم ملی مردان اسلحه سابر فینال 13:40  کسب مدال نقره

ژیمناستیک رضا کیخا خرک حلقه فینال 15:00  کسب مقام هشتمی
ژیمناستیک خناری نژاد دار حلقه فینال 15:00   کسب مقام هشتمی
ساندا الهه منصوریان  52- کیلوگرم فینال  09:30  کسب مدال نقره

ساندا  محسن محمد سیفی  65- کیلوگرم فینال در ادامه  کسب مدال طلا

ساندا  حمیدرضا لادور  75- کیلوگرم فینال در ادامه  کسب مدال نقره

روئینگ عاقل حبیبیان تک نفره سبک فینال 05:25 کسب عنوان چهارمی
روئینگ تیم ملی بانوان 4 نفره فینال در ادامه  کسب مدال برنز

روئینگ تیم ملی مردان 4 نفره فینال در ادامه کسب عنوان چهارمی
روئینگ احمد احمدی قایق بادبانی دور اول 06:30  کسب عنوان دهمی
روئینگ احمد احمدی قایق بادبانی دور دوم در ادامه   کسب عنوان نهمی
روئینگ نازنین رحمانی تک نفره فینال 06:40  کسب عنوان چهارمی
تیراندازی مه لقا جام بزرگ 50 متر درازکش مقدماتی 03:30  کسب عنوان چهارمی
تیراندازی دینا فرزادخواه 50 متر درازکش مقدماتی 03:30  کسب عنوان سی و یکمی
تیراندازی الهه احمدی 50 متر درازکش مقدماتی 03:30  کسب عنوان سی و چهارمی
تیراندازی تیم ملی بانوان 50 متر درازکش فینال 03:30  کسب عنوان هشتمی
هندبال تیم ملی مردان  گروه B مقدماتی  12:30  شکست 26-25 مقابل عمان

روز چهارم بازیهای آسیایی اینچئون ( سه شنبه 1 مهرماه 1393 )

رشته ورزشکار گروه مرحله ساعت نتیجه
شمشیربازی تیم ملی مردان اسلحه اپه یک شانزدهم نهایی 06:30  برتری 38 بر 37 برابر هنگ کنگ
شمشیربازی تیم ملی مردان اسلحه اپه یک چهارم نهایی 08:00  شکست 35 بر 45 از چین
ژیمناستیک رضا کیخا شش اسباب مقدماتی 09:00  انصراف از حضور
ژیمناستیک محمد رمضان پور شش اسباب مقدماتی 09:00  کسب عنوان شانزدهمی
جودو تیم ملی مردان یک شانزدهم نهایی 08:30  برتری برابر تیم ملی چین
جودو تیم ملی مردان یک چهارم نهایی در ادامه  شکست از تیم ملی کره جنوبی
جودو تیم ملی مردان شانس مجدد 11:50  برتری 3 بر 2 مقابل ترکمنستان
جودو تیم ملی مردان رده بندی 14:30 کسب مقام چهارم
تیراندازی مهدی جعفری پویا تفنگ بادی 10 متر مقدماتی 03:30  کسب عنوان نوزدهمی
تیراندازی پوریا نوروزیان تفنگ بادی 10 متر مقدماتی 03:30  کسب عنوان هفتمی
تیراندازی حسین باقری تفنگ بادی 10 متر مقدماتی 03:30  کسب عنوان هجدهمی
تیراندازی تیم ملی مردان
تفنگ بادی 10 متر
فینال 03:30  کسب عنوان چهارمی
تیراندازی پوریا نوروزیان تفنگ بادی 10 متر فینال 06:15  کسب عنوان چهارمی
تیراندازی تیم ملی بانوان تراپ فینال 04:00  کسب عنوان چهارمی
تیراندازی بهاره جهاندار تراپ مقدماتی 04:00 کسب عنوان بیست و هشتمی
تیراندازی مرضیه پرورش نیا تراپ مقدماتی 04:00  کسب عنوان دهمی
تیراندازی شیوا فرحپور تراپ مقدماتی 04:00  کسب عنوان سیزدهمی
شنا احمدرضا جلالی 50 متر آزاد مقدماتی در ادامه  کسب عنوان ششمی
شنا آرشام میرزایی 50 متر آزاد مقدماتی در ادامه   کسب عنوان هفتمی
شنا مهدی انصاری 200 متر قورباغه مقدماتی در ادامه  کسب عنوان ششمی
شنا آریا نسیمی 200 متر قورباغه مقدماتی در ادامه   کسب عنوان ششمی
ووشو هانیه رجبی فرم چانگ کوان فینال در ادامه  کسب عنوان هفتمی
ساندا الهه منصوریان 52- کیلوگرم نیمه نهایی 13:30  صعود به فینال
ساندا محسن محمدسیفی 65- کیلوگرم نیمه نهایی در ادامه   صعود به فینال
ساندا سجاد عباسی 70- کیلوگرم نیمه نهایی در ادامه  عدم صعود به فینال
ساندا حمیدرضا لادور 75- کیلوگرم نیمه نهایی در ادامه    صعود به فینال
ساندا سجاد عباسی 70- کیلوگرم رده بندی در ادامه  کسب مدال برنز

تیروکمان مجید کیانزاد کامپوند مقدماتی 04:30  کسب عنوان هجدهمی
تیروکمان مجید قیدی کامپوند مقدماتی 04:30  کسب عنوان پانزدهمی
تیروکمان اسماعیل عبادی کامپوند مقدماتی 04:30  کسب رتبه اول
تیروکمان امیر کاظم پور کامپوند مقدماتی 04:30  کسب عنوان سومی
تیروکمان تیم ملی مردان کامپوند مقدماتی 04:30 کسب عنوان دومی
تیروکمان مریم رنجبر کامپوند مقدماتی 09:00  کسب عنوان نوزدهمی
تیروکمان شبنم سرلک کامپوند مقدماتی 09:00  کسب عناون سیزدهمی
تیروکمان مینو عابدی کامپوند مقدماتی 09:00  کسب عنوان سی و یکمی
تیروکمان سکینه قاسم پور کامپوند مقدماتی 09:00  کسب عنوان هفتمی
تیروکمان تیم ملی بانوان کامپوند مقدماتی 09:00 کسب عنوان چهارمی
دوچرخه سواری پیست حسین ناطقی امنیوم 1 کیلومتر مقدماتی 04:50  کسب عنوان هشتمی
دوچرخه سواری پیست حسین ناطقی امنیوم تایم تریل مقدماتی 10:42  کسب عنوان هفتمی
دوچرخه سواری پیست حسنعلی ورپشتی اسپرینت مردان پنجم تا هشتم 12:05  کسب عنوان ششمی
دوچرخه سواری پیست حسین ناطقی امنیوم 40 کیلومتر مقدماتی 12:08   کسب عنوان پنجمی
روئینگ تیم ملی مردان دو نفره شانس مجدد در ادامه صعود به مرحله فینال
روئینگ تیم ملی بانوان چهار نفره شانس مجدد در ادامه صعود به مرحله فینال

روز سوم بازیهای آسیایی اینچئون ( دوشنبه 31 شهریورماه 1393 )

رشته ورزشکار گروه مرحله ساعت نتیجه
  دوچرخه سواری پیست محمد دانشور اسپرینت 200 متر مقدماتی 04:30 کسب عنوان هفتمی
دوچرخه سواری پیست حسنعلی ورپشتی اسپرینت 200 متر مقدماتی 04:30 کسب عنوان دهمی
دوچرخه سواری پیست حسین ناطقی امنیوم 15 کیلومتر مقدماتی 05:05 کسب عنوان ششمی
دوچرخه سواری پیست محمد دانشور اسپرینت 200 متر یک شانزدهم نهایی 05:40 کسب عنوان هفتمی
دوچرخه سواری پیست حسنعلی ورپشتی اسپرینت 200 متر یک شانزدهم نهایی 05:40 کسب عنوان نهمی
دوچرخه سواری پیست محمد دانشور اسپرینت 200 متر یک هشتم نهایی 10:54 کسب عنوان ششمی
دوچرخه سواری پیست حسنعلی ورپشتی اسپرینت 200 متر یک هشتم نهایی 10:54 کسب عنوان چهارمی
دوچرخه سواری پیست حسین ناطقی امنیوم 4 کیلومتر مقدماتی 10:54 کسب عنوان هفتمی
دوچرخه سواری پیست محمد دانشور اسپرینت 200 متر شانس مجدد 11:54 کسب عنوان دومی
دوچرخه سواری پیست محمد دانشور اسپرینت 200 متر کسب عناوین نهمی تا دوازدهمی 12:25 کسب عنوان یازدهمی
دوچرخه سواری پیست حسین ناطقی امنیوم 10 کیلومتر مقدماتی 12:48 کسب عنوان هفتمی
هندبال تیم ملی مردان گروه B انفرادی 04:30 برتری 29 بر 25 برابر کویت
جودو جواد محجوب 100- کیلوگرم یک شانزدهم نهایی در ادامه برتری با امتیاز ایپون برابر حریف میانماری
جودو محمد جمالی 90- کیلوگرم یک شانزدهم نهایی در ادامه برتری با امتیاز ایپون برابر حریف فلسطینی
جودو جواد محجوب 100- کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه برتری با امتیاز ایپون برابر حریف ترکمن
جودو محمد جمالی 90- کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه شکست با نتیجه 10 بر صفر از حریف ژاپنی
جودو جواد محجوب 100- کیلوگرم نیمه نهایی در ادامه شکست با امتیاز ایپون از حریف قزاق
جودو محمد جمالی 90- کیلوگرم شانس مجدد در ادامه برتری با نتیجه 100 بر 1 برابر حریف چینی
جودو محمد جمالی 90- کیلوگرم رده بندی 13:30 شکست از حریف مغول و ناکامی در کسب مدال
جودو جواد محجوب 90- کیلوگرم رده بندی در ادامه شکست از حریف کره ای و ناکامی در کسب مدال
 روئینگ  عاقل حبیبیان  تک نفره سبک  شانس مجدد 04:30  کسب رتبه نخست
 تیراندازی  نجمه خدمتی  تفنگ بادی 10 متر  مقدماتی 03:30  کسب عنوان چهارمی
   تیراندازی  نرجس امامقلی نژاد  تفنگ بادی 10 متر   مقدماتی  03:30  کسب عنوان ششمی
 تیراندازی  الهه احمدی  تفنگ بادی 10 متر   مقدماتی 03:30  کسب عنوان نوزدهمی
 تیراندازی  تیم ملی بانوان  تفنگ بادی 10 متر فینال 03:30  کسب مدال نقره

   تیراندازی  الهام هریجانی  تپانچه 25 متر  مقدماتی 03:30  کسب عنوان چهاردهمی
 تیراندازی  مریم سلطانی  تپانچه 25 متر مقدماتی  03:30  کسب عنوان شانزدهمی
 تیراندازی  سارینا قرابت  تپانچه 25 متر  مقدماتی  03:30  کسب عنوان سی و ششمی
 تیراندازی  تیم ملی بانوان  تپانچه 25 متر فینال  03:30  کسب عنوان دهمی
 تیراندازی   الهام هریجانی  تپانچه 25 متر سرعتی مقدماتی  05:30  کسب عنوان سی و چهارمی
   تیراندازی  مریم سلطانی  تپانچه 25 متر سرعتی مقدماتی  05:30  کسب عنوان بیست و دومی
 تیراندازی   سارینا قرابت  تپانچه 25 متر سرعتی  مقدماتی   05:30  کسب عنوان سی و هشتمی
 تیراندازی  نجمه خدمتی  تفنگ بادی 10 متر فینال  06:30  کسب مدال طلا

 تیراندازی  نرجس امامقلی نژاد  تفنگ بادی 10 متر فینال 06:30  کسب مدال نقره

شنا  جمال چاوشی فر  50 متر کرال پشت مقدماتی در ادامه  کسب عنوان چهارمی
   وزنه برداری  جابر بهروزی  69 کیلوگرم مقدماتی  13:30  حذف از جدول مسابقات
ووشو فرشاد عربی فرم نانچوان مقدماتی 03:30 کسب عنوان هشتمی
ووشو حمیده برخور فرم تاچیچوان مقدماتی در ادامه کسب عنوان دهمی
ووشو فرشاد عربی فرم نانچون مقدماتی 08:30 کسب عنوان چهارمی
ووشو حمیده برخور فرم تایچیگوان مقدماتی در ادامه کسب عنوان دهمی
ساندا الهه منصوریان 52- کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه برتری 2 بر 0 برابر حریف نپالی
ساندا شهربانو منصوریان 60- کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه شکست 2 بر 0 از حریف چینی
ساندا محسن محمدسیفی 65- کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه برتری 2 بر 0 برابر حرف قرقیز
ساندا سجاد عباسی 70- کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه برتری 2 بر 0 برابر حرف ترکمن
ساندا حمیدرضا لادور 75- کیلوگرم یک چهارم نهایی در ادامه برتری 2 بر 1 برابر حریف اردنی

روز دوم بازیهای آسیایی اینچئون ( یکشنبه 30 شهریورماه 1393 )

رشته ورزشکار گروه مرحله ساعت نتیجه
  دوچرخه سواری پیست علی خادمی 4000 متر نهایی 12:30 کسب عنوان بیست و هشتمی
دوچرخه سواری پیست حمید بیک 4000 متر  نهایی 12:30 کسب عنوان بیست و نهمی
دوچرخه سواری پیست بهنام آریان 4000 متر نهایی 12:30 کسب عنوان سی و یکمی
دوچرخه سواری پیست محمد رجبلو 4000 متر نهایی 12:30 کسب عنوان سی و دومی
دوچرخه سواری پیست تیم ملی ایران 4000 متر نهایی 12:30 کسب عنوان هشتمی
شمشیربازی مجتبی عابدینی اسلحه سابر انفرادی 08:00 برتری 5 بر 2 برابر حریف هنگ کنگی
شمشیربازی مجتبی عابدینی اسلحه سابر انفرادی در ادامه برتری 5 بر 4 برابر حریف ژاپنی
شمشیربازی مجتبی عابدینی اسلحه سابر انفرادی در ادامه برتری 5 بر 2 برابر حریف تایلندی
شمشیربازی مجتبی عابدینی اسلحه سابر انفرادی در ادامه برتری 5 بر 2 برابر حریف قطری
شمشیربازی مجتبی عابدینی اسلحه سابر انفرادی در ادامه برتری 5 بر 4 برابر حریف کویتی
شمشیربازی علی اسماعیل زاده اسلحه سابر انفرادی 08:00 شکست 5 بر 3 از حریف چینی
شمشیربازی علی اسماعیل زاده اسلحه سابر انفرادی در ادامه برتری 5 بر 1 برابر حریف هنگ کنگی
شمشیربازی علی اسماعیل زاده اسلحه سابر انفرادی در ادامه برتری 5 بر 2 برابر حریف عربستانی
شمشیربازی علی اسماعیل زاده اسلحه سابر انفرادی در ادامه برتری 5 بر 1 برابر حریف ویتنامی
شمشیربازی علی اسماعیل زاده اسلحه سابر انفرادی  در ادامه  برتری 5 بر 0 برابر حریف قطری
 شمشیربازی   مجتبی عابدینی اسلحه سابر یک شانزدهم نهایی 10:10  برتری   15بر 11 برابر حریف ویتنامی
   شمشیربازی علی اسماعیل زاده اسلحه سابر یک شانزدهم نهایی 10:30  برتری  15بر 10 برابر حریف کویتی
   شمشیربازی علی اسماعیل زاده اسلحه سابر  یک چهارم نهایی 11:10 شکست 15 بر 13 از حریف هنگ کنگی
 شمشیربازی   مجتبی عابدینی اسلحه سابر  یک چهارم نهایی 11:10 شکست 15 بر 10 از حریف کره ای
ژیمناستیک تیم ملی مردان همه اسباب  مقدماتی 04:30   کسب عنوان هشتمی
   هندبال تیم ملی   مردان  گروه B  06:30  برتری 41 بر 10 برابر هنگ کنگ
جودو سعید مولایی 73- کیلوگرم یک سی و دوم نهایی در ادامه برتری با امتیاز ایپون برابر حریف کویتی
 جودو سعید مولایی 73- کیلوگرم  یک شانزدهم نهایی در ادامه شکست با امتیاز ایپون از حریف ژاپنی
جودو امیر قاسمی 81- کیلوگرم  یک شانزدهم نهایی در ادامه برتری با امتیاز ایپون برابر حریف ژاپنی
جودو امیر قاسمی 81- کیلوگرم  یک چهارم نهایی در ادامه شکست با امتیاز ایپون از حریف لبنانی
جودو امیر قاسمی 81- کیلوگرم شانس مجدد در ادامه شکست با امتیاز ایپون از حریف ازبک
روئینگ محسن شادی تک نفره مقدماتی 05:00 کسب عنوان نخست
روئینگ سولماز عباسی تک نفره مقدماتی 05:20 کسب عنوان چهارمی
تیراندازی ابراهیم برخورداری تپانچه بادی 10 متر مقدماتی 03:30 کسب عنوان سی و یکمی
تیراندازی محمد احمدی تپانچه بادی 10 متر مقدماتی 03:30 کسب عنوان سی و دومی
تیراندازی ابراهیم رحیمی تپانچه بادی 10 متر مقدماتی 03:30 کسب عنوان سی و سومی
تیراندازی تیم ملی مردان تپانچه بادی 10 متر نهایی 03:30 کسب عنوان دهمی
تیراندازی بابک یگانه تراپ مقدماتی 03:30 کسب عنوان بیست و پنجمی
شنا جمال چاوشی فر 100متر کرال پشت نهایی در ادامه  کسب عنوان ششم
ساندا حمیدرضا لادور 75- کیلوگرم یک شانزدهم نهایی در ادامه برتری 2 بر 0 برابر حریف نپالی
ساندا محسن محمدسیفی 65- کیلوگرم یک شانزدهم نهایی در ادامه برتری 1 بر 0 برابر حریف فیلیپینی

   روز اول بازیهای آسیایی اینچئون ( شنبه 29 شهریورماه 1393 )

رشته ورزشکار گروه مرحله ساعت نتیجه
شمشیربازی علی یعقوبیان اسلحه اپه  انفرادی 05:15 شکست 5 بر 0 از حریف کره ای
شمشیربازی علی یعقوبیان اسلحه اپه  انفرادی در ادامه شکست 5 بر 3 از حریف قرقیز
شمشیربازی علی یعقوبیان اسلحه اپه انفرادی در ادامه شکست 5 بر 2 از حریف قزاق
شمشیربازی علی یعقوبیان اسلحه اپه انفرادی در ادامه شکست 5 بر 4 از حریف قطری
شمشیربازی علی یعقوبیان اسلحه اپه انفرادی در ادامه شکست 5 بر 1 از حریف ویتنامی
شمشیربازی علی یعقوبیان اسلحه اپه انفرادی در ادامه برتری 5 بر 0 برابر حریف مغول
شمشیربازی محمد رضایی اسلحه اپه انفرادی در ادامه برتری 5 بر 4 برابر حریف ازبک
شمشیربازی محمد رضایی اسلحه اپه انفرادی در ادامه برتری 5 بر 3 برابر حریف فلسطینی
شمشیربازی محمد رضایی اسلحه اپه انفرادی در ادامه برتری 5 بر 3 برابر حریف چینی
شمشیربازی محمد رضایی اسلحه اپه انفرادی در ادامه برتری 5 بر 0 برابر حریف سنگاپوری
شمشیربازی محمد رضایی اسلحه اپه انفرادی در ادامه شکست 5 بر 2 از حریف ژاپنی
شمشیربازی محمد رضایی اسلحه اپه انفرادی در ادامه برتری 5 بر 0 برابر حریف کویتی
شمشیربازی محمد رضایی اسلحه اپه انفرادی- یک سی و دوم نهایی 09:35 برتری 15 بر 8 برابر حریف کویتی
شمشیربازی محمد رضایی اسلحه اپه انفرادی- یک شانزدهم نهایی 09:50 شکست 15 بر 11 از حریف ژاپنی
 جودو  احسان بهرامیان  60- کیلوگرم  یک سی و دوم نهایی  در ادامه  برتری 1 بر 0 برابر حریف ترکمن
 جودو   احسان بهرامیان   60- کیلوگرم یک شانزدهم نهایی در ادامه  شکست با امتیاز ایپون از حرف کره ای
 روئینگ  عاقل حبیبیان تک نفره سبک مقدماتی 04:50  کسب عنوان سومی
 روئینگ  نازنین رحمانی  تک نفره سبک  مقدماتی  06:10  کسب عنوان چهارمی
 تیراندازی  سارا میرابی  تپانچه بادی 10 متر مقدماتی 02:30  کسب عنوان هجدهمی
 تیراندازی  الهام هریجانی   تپانچه بادی 10 متر  مقدماتی  02:30   کسب عنوان بیست و نهمی
 تیراندازی  سارینا قرابت   تپانچه بادی 10 متر  مقدماتی  02:30  کسب عنوان سی و پنجمی
 تیراندازی  تیم ملی بانوان   تپانچه بادی 10 متر مقدماتی   02:30  کسب عنوان نهمی
 تیراندازی  بابک یگانه  تراپ  مقدماتی  03:30  کسب عنوان نوزدهمی
  تیراندازی  محمد احمدی   تپانچه بادی 50 متر مقدماتی 04:00  کسب عنوان یازدهمی
   تیراندازی  ابراهیم برخورداری   تپانچه بادی 50 متر  مقدماتی  04:00  کسب عنوان نوزدهمی
   تیراندازی   ابراهیم رحیمی   تپانچه بادی 50 متر مقدماتی  04:00   کسب عنوان سی و ششمی
تیراندازی تیم ملی مردان   تپانچه بادی 50 متر مقدماتی  04:00 کسب عنوان هفتمی
وزنه برداری مجید عسگری 56 کیلوگرم مقدماتی 11:30 کسب عنوان ششمی
ووشو احسان پیغمبری فرم چانگ چوآن نهایی 04:30 کسب عنوان ششمی
ساندا الهه منصوریان 52- کیلوگرم یک شانزدهم نهایی در ادامه برتری 2 بر 0 برابر حریف اندونزیایی
ساندا اکبر محمدزاده 56- کیلوگرم یک شانزدهم نهایی در ادامه شکست 2 بر 0 از حریف چینی

 


قبل از افتتاحیه بازیهای آسیایی اینچئون ( پنجشنبه 27 شهریورماه 1393 )
رشته ورزشکار گروه مرحله ساعت نتیجه
فوتبال تیم ملی امید گروه H مقدماتی 11:30 تساوی 1 بر 1 برابر ویتنام

 


 قبل از افتتاحیه بازیهای آسیایی اینچئون ( دوشنبه 24 شهریورماه 1393 )

رشته ورزشکار گروه مرحله ساعت نتیجه
فوتبال تیم ملی امید گروه H مقدماتی 11:30 شکست 4 بر 1 از ویتنام

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده