ساعت: ۰۸:۵۰ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ شناسه خبر: 36775

“سیرجان خبر” مراسم قرعه‌کشی شانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال شب گذشته ساعت 23 در سالن اجتماعات دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.  برنامه پانزده هفته لیگ برتر به شرح زیر است:  *هفته اول: (دوشنبه و سه‌شنبه، 4 و5 مردادماه 95) صبای قم – صنعت نفت آبادان سیاه‌جامگان مشهد – ذوب‌آهن اصفهان فولاد خوزستان – ماشین‌سازی […]

“سیرجان خبر” مراسم قرعه‌کشی شانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال شب گذشته ساعت 23 در سالن اجتماعات دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

 برنامه پانزده هفته لیگ برتر به شرح زیر است:

 *هفته اول: (دوشنبه و سه‌شنبه، 4 و5 مردادماه 95)

صبای قم – صنعت نفت آبادان

سیاه‌جامگان مشهد – ذوب‌آهن اصفهان

فولاد خوزستان – ماشین‌سازی تبریز

تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان

استقلال – نفت تهران

سایپا – پرسپولیس

گسترش‌فولاد تبریز – پیکان

سپاهان اصفهان – پدیده خراسان

*هفته دوم:( یکشنبه و دوشنبه، 10 و 11 مردادماه 95)

پیکان – صبای قم

پرسپولیس – فولاد خوزستان

نفت تهران – سپاهان اصفهان

پدیده خراسان – سیاه‌جامگان مشهد

استقلال خوزستان – استقلال

ذوب‌آهن اصفهان – سایپا

صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز

ماشین‌سازی تبریز – گسترش‌فولاد تبریز

*هفته سوم: (جمعه و شنبه، 15 و 16 مردادماه 95)

صبای قم – ماشین‌سازی تبریز

سپاهان اصفهان – استقلال خوزستان

نفت تهران – پدیده خراسان

استقلال – صنعت نفت آبادان

فولاد خوزستان – ذوب‌آهن اصفهان

گسترش‌فولاد تبریز – پرسپولیس

سیاه‌جامگان مشهد – سایپا

تراکتورسازی تبریز – پیکان

*هفته چهارم: (پنجشنبه و جمعه، 21 و22 مردادماه 95)

پرسپولیس – صبای قم

ذوب‌آهن اصفهان – گسترش‌فولاد تبریز

سیاه‌جامگان مشهد – فولاد خوزستان

ماشین‌سازی تبریز – تراکتورسازی تبریز

سایپا – پدیده خراسان

صنعت نفت آبادان – سپاهان اصفهان

پیکان – استقلال

*هفته پنجم: (جمعه، ‌شنبه و یکشنبه، 19، 20 و 21 شهریورماه 95)

صبای قم – ذوب‌آهن اصفهان

فولاد خوزستان – سایپا

پدیده خراسان – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس

نفت تهران – صنعت نفت آبادان

استقلال – ماشین‌سازی تبریز

گسترش‌فولاد تبریز – سیاه‌جامگان مشهد

سپاهان اصفهان – پیکان

*هفته ششم: (پنجشنبه و جمعه، 25 و 26 شهریورماه 95)

سیاه‌جامگان مشهد – صبای قم

ذوب‌آهن اصفهان – تراکتورسازی تبریز

فولاد خوزستان – پدیده خراسان

صنعت نفت آبادان – استقلال خوزستان

پیکان – نفت تهران

ماشین‌سازی تبریز – سپاهان اصفهان

سایپا – گسترش‌فولاد تبریز

پرسپولیس – استقلال

*هفته هفتم: (چهارشنبه و پنجشنبه، 31 شهریور و اول مهرماه 95)

صبای قم – سایپا

استقلال – ذوب‌آهن اصفهان

گسترش‌فولاد تبریز – فولاد خوزستان

استقلال خوزستان – پیکان

تراکتورسازی تبریز – سیاه‌جامگان مشهد

نفت تهران- ماشین‌سازی تبریز

پدیده خراسان – صنعت نفت آبادان

سپاهان اصفهان – پرسپولیس

*هفته هشتم: (جمعه و شنبه، 23 و 24 مهرماه 95)

فولاد خوزستان – صبای قم

ذوب‌آهن اصفهان – سپاهان اصفهان

ماشین‌سازی تبریز – استقلال خوزستان

سایپا – تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس – نفت تهران

سیاه‌جامگان مشهد – استقلال

پیکان – صنعت نفت آبادان

گسترش‌فولاد تبریز – پدیده خراسان

*هفته نهم: (پنجشنبه و جمعه، 29 و 30 مهرماه 95)

صبای قم – گسترش‌فولاد تبریز

نفت تهران – ذوب‌آهن اصفهان

تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان

استقلال خوزستان – پرسپولیس

صنعت نفت آبادان – ماشین‌سازی تبریز

سپاهان اصفهان – سیاه‌جامگان مشهد

استقلال – سایپا

پدیده خراسان – پیکان

هفته دهم: (پنجشنبه و جمعه، 6 و 7 آبان‌ماه 95)

صبای قم – پدیده خراسان

ذوب‌آهن اصفهان – استقلال خوزستان

فولاد خوزستان – استقلال

گسترش‌فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز

سیاه‌جامگان مشهد – نفت تهران

ماشین‌سازی تبریز – پیکان

پرسپولیس – صنعت نفت آبادان

سایپا – سپاهان اصفهان

*هفته یازدهم: (پنجشنبه و جمعه، 4 و 5 آذرماه 95)

تراکتورسازی تبریز – صبای قم

صنعت نفت آبادان – ذوب‌آهن اصفهان

سپاهان اصفهان – فولاد خوزستان

استقلال خوزستان – سیاه‌جامگان مشهد

نفت تهران – سایپا

پدیده خراسان – ماشین‌سازی تبریز

استقلال – گسترش‌فولاد تبریز

پیکان – پرسپولیس

*هفته دوازدهم: (پنجشنبه و جمعه، 11 و 12 آذرماه 95)

صبای قم – استقلال

ذوب‌آهن اصفهان – پیکان

فولاد خوزستان – نفت تهران

سایپا – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز – پدیده خراسان

پرسپولیس – ماشین‌سازی تبریز

سیاه‌جامگان مشهد – صنعت نفت آبادان

گسترش‌فولاد تبریز – سپاهان اصفهان

*هفته سیزدهم: (پنجشنبه و جمعه، 18 و 19 آذرماه 95)

سپاهان اصفهان – صبای قم

ماشین‌سازی تبریز – ذوب‌آهن اصفهان

استقلال خوزستان – فولاد خوزستان

استقلال – تراکتورسازی تبریز

نفت تهران – گسترش‌فولاد تبریز

پیکان – سیاه‌جامگان مشهد

صنعت نفت آبادان – سایپا

پدیده خراسان – پرسپولیس

*هفته چهاردهم: (پنجشنبه و جمعه، 25 و 26 آذرماه 95)

صبای قم – نفت تهران

ذوب‌آهن اصفهان – پرسپولیس

فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان

گسترش‌فولاد تبریز – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز – سپاهان اصفهان

سیاه‌جامگان مشهد – ماشین‌سازی تبریز

سایپا – پیکان

استقلال – پدیده خراسان

*هفته پانزدهم: (جمعه، شنبه و یکشنبه، 3، 4 و 5 دی‌ماه 95)

استقلال خوزستان – صبای قم

پدیده خراسان – ذوب‌آهن اصفهان

پیکان – فولاد خوزستان

نفت تهران – تراکتورسازی تبریز

ماشین‌سازی تبریز – سایپا

پرسپولیس – سیاه‌جامگان مشهد

صنعت نفت آبادان – گسترش‌فولاد تبریز

سپاهان اصفهان – استقلال

هفته شانزدهم: (سه‌شنبه و چهارشنبه، 21 و 22 دی‌ماه 95)
صنعت نفت آبادان – صبای قم

ذوب‌آهن اصفهان – سیاه‌جامگان مشهد

ماشین‌سازی تبریز – فولاد خوزستان

استقلال خوزستان – تراکتورسازی تبریز

نفت تهران – استقلال

پرسپولیس – سایپا

پیکان – گسترش‌فولاد تبریز

پدیده خراسان – سپاهان اصفهان

هفته هفدهم: (دوشنبه و سه‌شنبه، 26 و 27 دی‌ماه 95)
صبای قم – پیکان

فولاد خوزستان – پرسپولیس

سپاهان اصفهان – نفت تهران

سیاه‌جامگان مشهد – پدیده خراسان

استقلال – استقلال خوزستان

سایپا – ذوب‌آهن اصفهان

تراکتورسازی تبریز – صنعت نفت آبادان

گسترش فولاد تبریز – ماشین‌سازی تبریز

هفته هجدهم:(جمعه و شنبه، یکم و 2 بهمن‌ماه 95)
ماشین‌سازی تبریز – صبای قم

استقلال خوزستان – سپاهان اصفهان

پدیده خراسان – نفت تهران

صنعت نفت آبادان – استقلال

ذوب‌آهن اصفهان – فولاد خوزستان

پرسپولیس – گسترش‌فولاد تبریز

سایپا – سیاه‌جامگان مشهد

پیکان – تراکتورسازی تبریز

هفته نوزدهم: (پنجشنبه و جمعه، 7 و 8 بهمن‌ماه 95)
صبای قم – پرسپولیس

گسترش فولاد تبریز – ذوب‌آهن اصفهان

فولاد خوزستان – سیاه‌جامگان مشهد

تراکتورسازی تبریز – ماشین‌سازی تبریز

پدیده خراسان – سایپا

سپاهان اصفهان – صنعت نفت آبادان

استقلال – پیکان

نفت تهران – استقلال خوزستان

هفته بیستم: (پنجشنبه و جمعه، 13 و 14 بهمن‌ماه 95)
ذوب‌آهن اصفهان – صبای قم

سایپا – فولاد خوزستان

استقلال خوزستان – پدیده خراسان

پرسپولیس – تراکتورسازی تبریز

صنعت نفت آبادان – نفت تهران

ماشین‌سازی تبریز – استقلال

گسترش فولاد تبریز- گسترش‌فولاد تبریز

پیکان – سپاهان اصفهان

هفته بیست‌ویکم: (چهارشنبه و پنجشنبه، 20 و 21 بهمن‌ماه 95)

صبای قم – سیاه‌جامگان مشهد

تراکتورسازی – ذوب‌آهن اصفهان

پدیده خراسان – فولاد خوزستان

استقلال خوزستان – صنعت نفت آبادان

نفت تهران – پیکان

سپاهان اصفهان – ماشین‌سازی تبریز

گسترش فولاد تبریز – سایپا

استقلال – پرسپولیس

هفته بیست‌ودوم:(چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، 27، 28 و 29 بهمن‌ماه 95)
سایپا – صبای قم

ذوب‌آهن اصفهان – استقلال

فولاد خوزستان – گسترش‌فولاد تبریز

پیکان – استقلال خوزستان

سیاه‌جامگان مشهد – تراکتورسازی تبریز

ماشین‌سازی تبریز – نفت تهران

صنعت نفت آبادان – پدیده خراسان

پرسپولیس – سپاهان اصفهان

هفته بیست‌وسوم: (جمعه، شنبه و یکشنبه، 13، 14 و 15 اسفندماه 95)

صبای قم – فولاد خوزستان

سپاهان اصفهان – ذوب‌آهن اصفهان

استقلال خوزستان – ماشین‌سازی تبریز

تراکتورسازی تبریز – سایپا

نفت تهران – پرسپولیس

استقلال – سیاه‌جامگان مشهد

صنعت نفت آبادان – پیکان

پدیده خراسان – گسترش‌فولاد تبریز

هفته بیست‌وچهارم: (پنجشنبه و جمعه، 19 و 20  اسفندماه 95)
گسترش فولاد تبریز – صبای قم

ذوب‌آهن اصفهان – نفت تهران

فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس – استقلال خوزستان

ماشین‌سازی تبریز – صنعت نفت آبادان

سیاه‌جامگان مشهد – سپاهان اصفهان

سایپا – استقلال

پیکان – پدیده خراسان

هفته بیست‌وپنجم:(جمعه و شنبه، 11 و 12 فروردین‌ماه 96)
پدیده خراسان – صبای قم

استقلال خوزستان – ذوب‌آهن اصفهان

استقلال – فولاد خوزستان

تراکتورسازی تبریز – گسترش‌فولاد تبریز

نفت تهران – سیاه‌جامگان مشهد

پیکان – ماشین‌سازی تبریز

صنعت نفت آبادان – پرسپولیس

سپاهان اصفهان – سایپا

هفته بیست‌وششم: (پنجشنبه و جمعه، 17 و 18 فروردین‌ماه 96)

صبای قم – تراکتورسازی تبریز

ذوب‌آهن اصفهان – صنعت نفت آبادان

فولاد خوزستان – سپاهان اصفهان

سیاه‌جامگان – ستقلال خوزستان

سایپا – نفت تهران

ماشین‌سازی تبریز – پدیده خراسان

گسترش فولاد تبریز – استقلال

پرسپولیس – پیکان

هفته بیست‌وهفتم: (جمعه و شنبه، 25 و 26 فروردین‌ماه 96)
استقلال – صبای قم

پیکان – ذوب‌آهن اصفهان

نفت تهران – فولاد خوزستان

استقلال خوزستان – سایپا

پدیده خراسان – تراکتورسازی تبریز

ماشین‌سازی تبریز – پرسپولیس

صنعت نفت آبادان – سیاه‌جامگان مشهد

سپاهان اصفهان – گسترش‌فولاد تبریز

هفته بیست‌وهشتم: (پنجشنبه، 31 فروردین‌ماه 96)
صبای قم – سپاهان اصفهان

ذوب‌آهن اصفهان – ماشین‌سازی تبریز

فولاد خوزستان – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز – استقلال

گسترش‌فولاد تبریز – نفت تهران

سیاه‌جامگان مشهد – پیکان

سایپا – صنعت نفت آبادان

پرسپولیس – پدیده خراسان

هفته بیست‌ونهم: (شنبه، 9 اردیبهشت‌ماه 96)
نفت تهران – صبای قم

پرسپولیس – ذوب‌آهن اصفهان

صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان

استقلال خوزستان – گسترش‌فولاد تبریز

سپاهان اصفهان – تراکتورسازی تبریز

ماشین‌سازی تبریز – سیاه‌جامگان مشهد

پیکان – سایپا

پدیده خراسان – استقلال

هفته سی‌ام: (پنجشنبه، 14 اردیبهشت‌ماه 96)

صبای قم – استقلال خوزستان

ذوب‌آهن – پدیده خراسان

فولاد خوزستان – پیکان

تراکتورسازی تبریز – نفت تهران

سایپا – ماشین‌سازی تبریز

سیاه‌جامگان – پرسپولیس

گسترش‌فولاد تبریز – صنعت نفت آبادان

استقلال – سپاهان اصفهان

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده