این دویست و هشتمین برنامه رکابزنی گروه دوچرخه سواری برنا است که مسافت 500 کیلومتر از سیرجان تا قشم را رکاب زدند.

این گروه 25 نفره دوچرخه سواری قریب سه سال است که 80 درصد جاده های کشور و همچنین مسیرهایی را در کشورهای ترکیه و ارمنستان با شعارهای حمایت از محیط زیست رکاب زده است.