ساعت: ۱۱:۱۹ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ شناسه خبر: 19313

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید 94-93 دانشگاه ها زمان ثبت نام برای انواع وام های دانشجویی را اعلام کرده و از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن متقاضی وام دانشجویی درخواست کردند در موعد مقرر نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش“سیرجان خبر” با آغاز سال تحصیلی جدید 94-93 برخی از دانشگاه ها زمان ثبت نام برای دریافت انواع وام های تحصیلی را اعلام کردند.

صندوق رفاه دانشجویان زمان ثبت اطلاعات دانشجویان واجد شرایط دریافت هر یک از وام‌ها در سیستم اتوماسیون را 22 شهریور تا 10 دی ماه سال 93 اعلام کرده است برهمین اساس دانشگاه ها نیز یک زمان مشخصی را برای ثبت نام وام های دانشجویی اعلام کردند که برخی از آنها به شرح زیر است:

تاریخ ثبت نام برای دریافت انواع وام های تحصیلی دربرخی از دانشگاه های برتر کشور

شماره دانشگاه زمان ثبت نام برای استفاده از وام های تحصیلی
1 شهید بهشتی 1مهر93 لغایت 15مهر 93
2 علامه طباطبایی  20شهریور93 ﻟﻐﺎﻳﺖ 15مهر93
3 علم و صنعت  22 شهریور93 لغایت 30 مهر 93
4 الزهراء(س) 15شهریور93 لغایت 15مهر93
5 صنعتی امیرکبیر 29 شهریور93 لغایت 2مهر93
6 صنعتی شریف 29 شهریور93 لغایت 20 مهر 93
7 تهران 22 شهریور 93 لغایت 10 دی93

براساس این گزارش اکثر دانشگاهها اعلام کرده اند که اولویت تخصیص اعتبارات برای دانشجویانی است که در این برهه زمانی ثبت نام کرده اند و همچنین براینکه مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد تاکید کرده اند.

صندوق رفاه دانشجویان نیز تقویم تسهیلات رفاهی نیم‌سال اول سال تحصیلی 1393_94 و فهرست انواع وام دانشجویی و مبالغ سرانه آن بر اساس آخرین مصوبات هیأت امنای صندوق رفاه به شرح زیر منتشر کرد.

میزان و انواع وام‌های دانشجویی سال تحصیلی جدید

ردیف نام وام ضوابط پرداخت حداکثرمبلغ
1 تحصیلی 1) مجرد(ماهیانه)2)متاهل(ماهیانه)

3) فرزند(ماهیانه)

1) 850 هزار2)یک میلیون و 150 هزار

3)300 هزار

2 تحصیلی ممتاز و نمونه 1) مجرد(ماهیانه)2)متاهل(ماهیانه)

3) فرزند(ماهیانه)

1) یک میلیون و 700 هزار2) دو میلیون و 300 هزار

3) 600 هزار

3 مسکن 1) مجرد(ماهیانه)2)متاهل تهران (ماهیانه)

3) متاهل 5 شهر بزرگ(ماهیانه)

4) متاهل سایر شهرها( ماهیانه)

1) 850 هزار2) دو میلیون و 500 هزار

3) 2 میلیون

4) یک میلیون و 700 هزار

4 ضروری تمام مشمولان طبق قانون صندوق 3 میلیون
5 ضروری( پایان‌نامه خرید کتاب تخصصی) 1) کارشناسی ارشد2) دکترای تخصصی غیر بورسی 1) سه میلیون2) پنج میلیون
6 ضروری ممتاز نمونه تمام مشمولان طبق قانون صندوق  6 میلیون
7 ضروری مبتکر تمام مشمولان طبق قانون صندوق 10 میلیون
8 ضروری قهرمان ورزشی مام مشمولان طبق قانون صندوق 6 میلیون
9 حوادث غیرمترقبه روزانه تمام مقاطع  15 میلیون
10 ودیعه مسکن 1) تهران کاردانی و کارشناسی2) تهران تحصیلات تکمیلی

3) پنج شهر بزرگ کاردانی و کارشناسی

4) پنج شهر بزرگ تحصیلات تکمیلی

5) سایر شهرها کاردانی و کارشناسی

6) سایر شهرها تحصیلات تکمیلی

1) 50 میلیون2) 75 میلیون

3) 37 میلیون و 500 هزار

4) 60 میلیون

5) 30 میلیون

6) 45 میلیون

11 ودیعه مسکن مجردی 1) تهران2) پنج شهر بزرگ

3) سایر شهرها

1) 20 میلیون2) 15 میلیون

3) 10 میلیون

12 ودیعه مسکن دانشجویان متاهلی غیر ایرانی تمام مشمولان طبق قانون صندوق 50 میلیون
13 تغذیه تمام مشمولان به تفکیک دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی هرساله برمبنای نرخ ژتون غذا و تعداد وعده‌های مصرفی دانشجو تعیین می‌شود
14 تحصیلی دانش هسته‌ای 1) کارشناسی مجرد(ماهیانه)2) کارشناسی متاهل(ماهیانه)

3) کارشناسی ارشد مجرد(ماهیانه)

4) کارشناسی ارشد متاهل( ماهیانه)

5) دکترای تخصصی مجرد(ماهیانه)

6) دکترای تخصصی متاهل(ماهیانه)

1) یک میلیون و 125 هزار2) یک میلیون و 575 هزار

3) یک میلیون و 125 هزار

4) یک میلیون  575 هزار

5) یکی میلیون و 125 هزار

6) یک میلیون و 575 هزار

15 ضروری دانش هسته‌ای 1) کارشناسی2) کارشناسی ارشد

3) دکترای تخصصی

1) 4 میلیون و 500 هزار2) چهار میلیون و 500 هزار

3) چهارمیلیون و 500 هزار

16 مسکن دانش هسته‌ای 1) کارشناسی مجرد(ماهیانه)2) کارشناسی متاهل تهران(ماهیانه)

3) کارشناسی متاهل پنج شهر بزرگ(ماهیانه)

4) کارشناسی متاهل سایر شهرها(ماهیانه)

5) کارشناسی ارشد مجرد(ماهیانه)

6) کارشناسی ارشد متاهل تهران(ماهیانه)

7) کارشناسی ارشد متاهل پنج شهر بزرگ(ماهیانه)

8) کارشناسی ارشد متاهل سایر شهرها(ماهیانه)

9) دکترای تخصصی مجرد(ماهیانه)

10) دکترای تخصصی متاهل تهران(ماهیانه)

11) دکترای تخصصی متاهل پنج شهر بزرگ(ماهیانه)

12) دکترای تخصصی متاهل سایر شهرها(ماهیانه)

1) یک میلیون و 125 هزار2) سه میلیون و 375 هزار

3) دو میلیون و 700 هزار

4) دو میلیون و 250 هزار

5) یک میلیون و 125 هزار

6) سه میلیون و 375 هزار

7) دو میلیون و 700 هزار

8) دو میلیون و 250 هزار

9) یک میلیون و 125 هزار

10) سه میلیون و 375 هزار

11) دو میلیون و 700 هزار

12) دو میلیون و 250 هزار

17 حج عمره تمام مشمولان طبق قانون صندوق 5 میلیون
18 زیارت عتبات عالیات کشور عراق تمام مشمولان طبق قانون صندوق 3 میلیون
19 ازدواج تمام مشمولان طبق قانون صندوق 15 میلیون
20 شهریه 1) کاردانی و کارشناسی2) کارشناسی ارشد ناپیوسته

3) کارشناسی ارشد پیوسته

4) دکترای حرفه‌ای

5) دکترای تخصصی پیوسته

6) دکترای تخصصی ناپیوسته

1) سه میلیون2) 11 میلیون و 500 هزار

3) هفت میلیون

4) 11 میلیون و 500 هزار

5) پنج میلیون

6) 25 میلیون

21 شهریه غیرانتفاعی 1) کاردانی و کارشناسی2) کارشناسی ارشد ناپیوسته

3) دکترای تخصصی ناپیوسته

1) سه میلیون2) 11 میلیون و 500 هزار

3) 25 میلیون

22 شهریه دانشگاه آزاد 1) کاردانی و کارشناسی2) کارشناسی ارشد ناپیوسته

3) دکترای حرفه‌ای

4) دکترای تخصصی ناپیوسته

1) پنج میلیون2) 11 میلیون و 500 هزار

3) 11 میلیون و 500 هزار

4) 25 میلیون

23 موارد خاص روزانه تمام مقاطع 20 میلیون

براساس این گزارش، صندوق رفاه دانشجویان همچنین سهمیه اعتبار وام تحصیلی، شهریه و ودیعه مسکن متأهلی و ضروری دانشگاه‌ها در نیم‌سال اول سال تحصیلی 94-93 را اعلام کرد.

براساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان، این صندوق جهت پرداخت وام تحصیلی به تمام دانشجویان متقاضی به مبلغ 240میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این در حالی است که اعتبار مصوب وام تحصیلی صندوق 99.5میلیارد تومان است.

در ادامه آمده است برای پرداخت وام شهریه به تمام متقضیان مشمول وام شهریه حدود 2500میلیارد تومان اعتبار لازم است در حالیکه کل مبلغ مصوب وام مذکور در صورت تحقق 100درصدی اعتبار عمومی وام شهری توسط معاون راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری 168میلیارد تومان است. از این رو علی‌رغم میل باطنی امکان درخواست‌های اضافی و جابه‌جایی بین سرفصل اعتبارات وجود ندارد.

صندوق رفاه دانشجویان از مسئولان دانشگاه‌های کشور خواست تا با توجه به کمبود اعتبار لازم جهت برطرف کردن نیاز تمام دانشجویان متقاضی و مشمول به وام‌های مذکور ترتیبی اتخاذ شود تا در راستای اجرای مفاد قانون صندوق حدالمقدور وام‌ها در اختیار افراد و دانشجویان مستعد و کم بضاعت قرار گیرد.

لینک کوتاه:
ارسال نظر

نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده