ساعت: ۱۱:۲۴ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۴/۰۹/۳ شناسه خبر: 31396

“سیرجان خبر” وانت نیسان آبی که از گذشته های دور همچنان در حال تولید در کشور است و نیسانی که هم اکنون در دنیا تولید می شود.

“سیرجان خبر” وانت نیسان آبی که از گذشته های دور همچنان در حال تولید در کشور است و نیسانی که هم اکنون در دنیا تولید می شود.
نیسان ابی ایرانی وخارجی/این کجا وان کجا +عکس
نیسان ابی ایرانی وخارجی/این کجا وان کجا +عکس
نیسان ابی ایرانی وخارجی/این کجا وان کجا +عکس
نیسان ابی ایرانی وخارجی/این کجا وان کجا +عکس

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده