ساعت: ۱۰:۵۱ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ شناسه خبر: 22715

ناصرالدین شاه در سفرهاى سه گانه خود به اروپا و مشاهده پلیس نوین در آن کشورها و با استخدام یک مستشار بلژیکى به نام کنت دو بینو اولین سیستم پلیسى جدید را در ایران پایه گذارى نمود.

“سیرجان خبر” نظام ایجاد نظم و برقراری امنیت در جامعه ایران، پیشینه‌ای دراز دارد و به دوران هخامنشیان باز می‌گردد، اما سیستم نوین ایجاد نظم و امنیت داخلى یعنى سازمان پلیس در ایران به حدود یکصد سال پیش مربوط مى‌‌باشد. شاه قاجار ناصرالدین شاه در سفرهاى سه گانه خود به اروپا و مشاهده پلیس نوین در آن کشورها و با استخدام یک مستشار بلژیکى به نام کنت دو بینو اولین سیستم پلیسى جدید را در ایران پایه گذارى نمود. این پلیس در طى یکصد سال گذشته و تا پیروزى انقلاب اسلامى در بهمن سال 1357 از فراز و نشیب‌هاى متفاوت برخوردار بوده است.

تصاویر نادری که پیش روی دارید، پلیس ایران را در واپسین سالیان سلطنت قاجاریه و نیز اولین سالیان حاکمیت رضاخان نشان می دهد.

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده