ساعت: ۰۱:۲۱ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۷/۱۲/۴ شناسه خبر: 51998

پایگاه اطلاع رسانی سیرجان خبر موفق به کسب رتبه برتر جشنواره ابوذر در بخش گزارش پایگاه های خبری شد.

به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از راه آرمان، جشنواره ابوذر روز پنجشنبه با برگزاری اختتامیه آن در کرمان به پایان رسید که آقای مسلم سعید از پایگاه اطلاع رسانی سیرجان خبر موفق به کسب رتبه برتر جشنواره ابوذر در بخش گزارش پایگاه های خبری شد.

روند برگزاری جشنواره ابوذر از روزهای پایانی خرداد ماه سال جاری آغاز شد که پس از اعلام فراخوان و جمع آوری اثار، مرحله اجرایی و پس از آن داوری صورت پذیرفت.

در این گام داورانی از سراسر استان بر اساس تجربه، علم و توانایی انتخاب گردیدند که برای کاهش احتمال ضایع شدن حقی هر اثر دو بار مورد داوری قرار گرفت و حتی برای انتخاب سه نفر برتر جلسات دیگری نیز برای بازبینی آثار برگزار شد که در نتیجه هر یک از آثار خبرنگاران حداقل توسط سه داور دیده، خوانده و قضاوت شده است.

نتیجه نهایی این داوری ها در نهایت به شرح زیر است:

مرضیه السادات حسینی*نفراول گزارش مطبوعاتآینده ما
علیرضا دور اندیشنفر دوم گزارش مطبوعاتسکوت
آذر همتینفر سوم گزارش مطبوعاتجمهوری اسلامی
صدیقه انجم شعاع*نفر اول مصاحبه و خبر مطبوعاتجوانه کویر
علی دریاقلی بیگینفر دوم مصاحبه و خبر مطبوعاتسرمه بیداری
عصمت قدیرینفر سوم مصاحبه و خبر مطبوعاتسمنگان
میترا میرزادی گوهرینفر سوم مصاحبه و خبر مطبوعاتهفتواد
منصور الهی*نفر اول بخش یادداشت مطبوعاتثارالله
حامد شجاعینفر دوم بخش یادداشت مطبوعاتفاخر
ولی الله مرتضوینفر سوم بخش یادداشت مطبوعاتوطن ما
نجمه حسنی*نفر اول بخش گزارش خبرگزاری هاایرنا
سارا سلطانینفر دوم بخش گزارش خبرگزاری هاایسنا
معصومه یحیی زادهنفر سوم بخش گزارش خبرگزاری هاباشگاه خبرنگاران
داوود رجبینفر سوم بخش گزارش خبرگزاری هاایرنا
موسی ملائیان*نفر اول بخش یادداشت خبرگزاری هافارس
حامد سالارینفر دوم بخش یادداشت خبرگزاری هاایرنا
شیما صفر زادهنفر سوم بخش یادداشت خبرگزاری هافارس
مسلم سعید*نفر اول بخش گزارش پایگاه های خبریسیرجان خبر
فاطمه سیرویینفر دوم بخش گزارش پایگاه های خبریراه دانا
شبنم شیخ الاسلامینفر سوم بخش گزارش پایگاه های خبریکرمان۱۴۰۰
مهین نامجونفر سوم بخش گزارش پایگاه های خبریراه آرمان
محمد پور عسکری*نفر اول بخش یادداشت پایگاه های خبریکرمان سلامت
لیدا طهماسبینفر دوم بخش یادداشت پایگاه های خبریکارگران کرمان
حسین دانشنفر سوم بخش یادداشت پایگاه های خبریدیار نخل
اسما مسلمی*رسانه برتر حوزه تولید ملیسرای وطن
جان ا… جوادی*رسانه برتر حوزه مطالبه گریپته
مهین ایران نژاد*رسانه برتر حوزه سواد رسانهصدا و سیما
مریم مستوفی*رسانه برتر حوزه مطالبه گریصدا و سیما
فرشته ایران نژاد*رسانه برتر حوزه سواد رسانهصدا و سیما
مرضیه کریمی افشار*نفر برگزیده گزارش خبری صدا و سیماصدا و سیما
نجمه حاج حسینی *نفر برگزیده بخش صدای صدا و سیماصدا و سیما
مصیب اسدی*نفر برگزیده بخش سیمای صدا و سیماصدا و سیما
عباس رنجبر*نفر اول بخش چندرسانه ایآزاد
ایمان سلاجقهنفر دوم بخش چند رسانه ایآزاد
هادی بهشتی پورنفر سوم بخش چندرسانه ایآزاد
مهلا جنابینفر اول بخش عکاسیتسنیم
محمد علی محمدیاننفر دوم بخش عکاسیفارس
محمدصالح مهدیزادهنفر سوم بخش عکاسیراه آرمان


لینک کوتاه:
ارسال نظر

نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده