ساعت: 05:08 منتشر شده در مورخ: 2013/07/7 شناسه خبر: 3690

امروزه با روند رو به رشد استفاده از دستگاه هاي خود پرداز و ضرورت گريز ناپذير بهره برداري از اين امكان سودمند در سامانه بانكي كشور، سودجويان و سارقان به سوء استفاده از اين امكانات متوجه شده اند. به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان ، آگاهي و به كار بستن نكات امنيتي كه […]

indexامروزه با روند رو به رشد استفاده از دستگاه هاي خود پرداز و ضرورت گريز ناپذير بهره برداري از اين امكان سودمند در سامانه بانكي كشور، سودجويان و سارقان به سوء استفاده از اين امكانات متوجه شده اند.

به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان ، آگاهي و به كار بستن نكات امنيتي كه بر اساس تجربيات پليسي بدست آمده اند در استفاده امن از دستگاه هاي خودپرداز و مقابله با حربه هاي سارقان سايبري، مي تواند بسيار سودمند باشد.

در همين راستا، 18 نكته مهم جهت در امان ماندن كاربران دستگاه هاي خودپرداز از دام هاي سارقان سايبري ارائه مي گردد:

1) تا آنجايي که امکان دارد از دستگاه هايي استفاده کنيد که آشنايي بيشتري با آن داريد. در غير اين صورت دستگاه هايي را انتخاب کنيد که در جاي مناسب نصب گرديده اند و داراي نور کافي هستند.

2) قبل از نزديک شدن به خوپرداز، محلي را که دستگاه در آن قرار دارد بررسي كنيد. اگر فرد مشکوکي را در اطراف دستگاه مشاهده کرديد يا اگر دستگاه به نظر در محلي دور، خلوت و نامطمئن قرار داشت، از آن استفاده نکنيد.

3) هنگامي که در صف استفاده از خودپرداز ايستاده ايد کيف دستي يا کيف پول خود را باز نکنيد و قبل از نزديک شدن به دستگاه، کارت خود را آماده در دست نگه داريد.

4) دقت کنيد اگر چيز غير عادي و مشکوک در مورد خودپرداز به نظر مي رسد مي تواند نشان دهنده اين باشد که خودپرداز دستکاري شده است. اگر به نظر مي رسد چيزي به محل قرار دادن کارت يا صفحه کليد اضافه گرديده است و يا در صورت مشاهده دستورالعمل هاي غير معمول در صفحه نمايش، از آن دستگاه استفاده نکرده و بانک مربوطه را از موضوع مطلع نماييد.

5) از دستگاه هايي که شامل علايم و پيام هايي حاکي از تغيير کردن دستورالعمل هاي صفحه نمايش مي باشند استفاده نکنيد. خصوصاً اگر اين پيغام در محل قرار دادن کارت نصب گرديده باشد. ضمناً بانک ها هرگز پيامي مبني بر هدايت شما به خودپرداز خاصي يا دستگاهي که دستکاري شده است، نخواهند فرستاد.

6) در صورتي که هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز به مشکلي از قبيل گير کردن کارت يا عدم انتقال وجه برخورد نموديد هرگز پيشنهاد کمک از افرا غريبه را قبول نکنيد. ضمناً نبايد به کسي اجازه دهيد تا هنگام استفاده از خودپرداز حواس شما را پرت کند.

7) مطمئن شويد ساير افرادي که در صف ايستاده اند فاصله کافي از شما را حفظ نموده اند. مراقب باشيد هنگام وارد کردن رمز، کسي آن را مشاهده نکند.

8) کاملاً نزديک به دستگاه بايستيد و به هنگام وارد نمودن رمز، صفحه کليد را کاملا با دست خود بپوشانيد. (مي توانيد از سيکن انگشت وسط خود براي ورود رمز استفاده کنيد.)

9) دستورالعمل هاي روي صفحه نمايش را به دقت اجرا کنيد. براي مثال تا زماني که از شما درخواست نشده است رمز خود را وارد نکنيد.

10) هيچ گاه کارت خود را با فشار در کارت خوان وارد نکنيد.

11) رسيد چاپي خودپرداز را نگه داريد تا آن را با صورتحساب هاي ماهيانه خود مقايسه کنيد.

12)اگر کارت شما مفقود شد، در دستگاه گير کرد يا دستگاه آن را پس نداد، موضوع را سريعاً به بانک و يا پليس گزارش دهيد.

13) هنگام استفاده از دستگاه شتاب زده عمل نکنيد و قبل از ترک دستگاه با دقت کارت و پول نقد خود را در کيف پول، کيف دستي و يا پاکت قرار دهيد.

14) شماره رمز خود را حفظ کنيد. (اگر لازم است که رمز خود را يادداشت کنيد، اين کار را طوري انجام دهيد که فقط خودتان بتوانيد آن را بخوانيد و هرگز اين نوشته را همراه با کارت خود حمل نکنيد.) شماره رمز خود را به کسي حتي افراد خانواده، کارمند بانک يا پليس نگوييد.

15) از انتخاب شماره رمزهايي که حدس زدن آنها آسان مي باشد ( مانند تاريخ تولد يا شماره شناسنامه اجتناب نماييد.

16)هر چند وقت يک بار شماره رمز خود را تغيير دهيد. اگر فکر مي کنيد رمز شما لو رفته است، سريعاً آن را تعويض نماييد.

17) ميزان برداشت روزانه وجه خود از خودپرداز را متناسب با نياز خود تنظيم نماييد. (اين سرويس به بانک شما بستگي دارد.) وضعيت حساب و صورتحساب هاي بانکي خود را به طور منظم بررسي نماييد و هرگونه اشتباه احتمالي را سريعاً به بانک خود گزارش دهيد.

18) اگر خودپرداز مورد نظر در محلي نصب شده است که براي باز شدن درب ورودي نيازمند کارت مي باشد، به فرد ديگر اجازه ندهيد که همراه شما وارد شود .

لینک کوتاه: