ساعت: ۱۲:۰۶ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ شناسه خبر: 52595

فستیوال اسب سیرجان که با حضور ۹۶ شرکت کننده از سراسر کشور به مدت دو روز در مجموعه ورزشی گل گهر برگزار شد، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش”سیرجان خبر”فستیوال اسب سیرجان که با حضور ۹۶ شرکت کننده از سراسر کشور به مدت دو روز در مجموعه ورزشی گل گهر برگزار شد، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

ناصر گل محمدی، رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان گفت:فستیوال اسب سیرجان با حضور ۹۶ شرکت کننده از استان‌های خوزستان، یزد، کرمان، البرز، چهار محال و بختیاری، اصفهان و … به مدت دو روز در مجموعه ورزشی گل گهر برگزار شد.

وی با اعلام اینکه این فستیوال با حضور داورانی از کشور‌های لیبی، لهستان (دو نفر)، بلژیک و ایران انجام شد.

گل محمدی، انتخاب زیباترین اسب اصیل از نژاد‌های مختلف کشور و نمایش ظرفیت‌های سیرجان در رشته اسب و برگزاری رویداد‌های بزرگ ورزشی کشور را از اهداف برگزاری این فستیوال عنوان کرد.

وی تصریح کرد: در پایان این فستیوال دو روزه، نریان بزرگسال لورنس شکاری از رفسنجان بهترین اسب میدان معرفی شد.

گل محمدی یادآور شد: همچنین از مجموع ۹۶ اسب شرکت کننده، لورنس شکاری از رفسنجان استان کرمان با رای داوران بهترین اسب فستیوال بزرگ اسب خالص و غیر خالص کشور شناخته شد.

وی افزود: سایر نتایج این فستیوال به شرح زیر است: کلاس ۱: کره مادیان‌های ۱ سال خالص ایرانی مقام اول: پسین کنار پیر به شماره یک به نام مالک علی مرادی نژاد با ۲۶۵.۵ امتیاز مقام دوم: پگاه به شماره ۲ به نام مالک مهدی محمودی نژاد با امتیاز ۲۶۱.۵ امتیاز مقام سوم: پاندورا عمادی به شماره ۳ به نام مالک مهدی عمادی با امتیاز ۲۶۱ فینال کره مادیان‌های ۱ سال خالص ایرانی مقام اول: پسین کنار پیر به شماره یک به نام مالک علی مرادی نژاد مقام دوم: پگاه به شماره ۲ به نام مالک مهدی محمودی نژاد مقام سوم: پاندورا عمادی به شماره ۳ به نام مالک مهدی عمادی کلاس ۲: مادیان‌های ۲ سال خالص ایرانی مقام اول: بیتا کنار پیر به شماره ۸ به نام مالک پرورش اسب اصیل محمدی زنگنه با ۲۶۸ امتیاز مقام دوم: بهشت ضیا به شماره ۶ به نام مالک محسین حسن نجیب پور با ۲۶۷.۵ امتیاز مقام سوم: بارانا ارغوان به شماره ۷ به نام مالک علی ارغوان با ۲۶۵ امتیاز کلاس ۳: مادیان‌های ۳ سال خالص ایرانی مقام اول: آسمان کران به شماره ۹ به نام مالک ابوالفضل ستوده نیا با ۲۶۴ امتیاز مقام دوم: آهو صادقی به شماره ۱۰ به نام مالک حسین صادقی با ۲۶۳ امتیاز فینال مادیان‌های جوان خالص ایرانی مقام اول: بیتا کنار پیر به شماره ۸ به نام مالک پرورش اسب اصیل محمدی زنگنه با ۱۰ امتیاز مقام دوم: آسمان کران به شماره ۹ به نام مالک ابوالفضل ستوده نیا با ۳ امتیاز کلاس ۴: مادیان‌های ۶ ـ ۴ سال خالص ایرانی مقام اول: نفیسه نجیب به شماره ۱۴ به نام مالک حسین فریدونی پور با ۲۶۷.۵ امتیاز مقام دوم: وارث فریدون به شماره ۱۲ به نام مالک حسین عمادی با ۲۶۴ امتیاز مقام سوم: یوتاب توکلی به شماره ۱۱ به نام مالک مهدی شهبا با ۲۶۳ امتیاز کلاس ۵: مادیان‌های ۷ سال خالص ایرانی مقام اول: لوند به شماره ۱۵ به نام مالک صادق حسینی با ۲۶۷.۵ امتیاز مقام دوم: کلارا نوق به شماره ۱۶ به نام مالک سیدرضا هاشمی مجومردی با ۲۶۳.۵ امتیاز فینال مادیان‌های بزرگسال خالص ایرانی مقام اول: لوند به شماره ۱۵ به نام مالک صادق حسینی با ۱۰ امتیاز مقام دوم: نفیسه نجیب به شماره ۱۴ به نام مالک حسین فریدونی پور با ۶ امتیاز مقام سوم: کلارا نوق به شماره ۱۶ به نام مالک سیدرضا هاشمی مجومردی با ۴ امتیاز کلاس ۶: کره نریان‌های ۱ سال خالص ایرانی مقام اول: پارسین مهر اسب به شماره ۲۰ به نام مالک محمد مرشدزاده با ۲۷۵.۵ امتیاز مقام دوم: پیشتاز رئیسی به شماره ۲۱ به نام مالک بنیامین رئیسی با ۲۶۷.۵ امتیاز مقام سوم: پادشاه به شماره ۱۸ به نام مالک صادق حسینی با ۲۶۶.۵ امتیاز فینال کره نریان‌های ۱ سال خالص ایرانی مقام اول: پارسین مهر اسب به شماره ۲۰ به نام مالک محمد مرشدزاده مقام دوم: پیشتاز رئیسی به شماره ۲۱ به نام مالک بنیامین رئیسی مقام سوم: پادشاه به شماره ۱۸ به نام مالک صادق حسینی کلاس ۷: نریان‌های ۲ سال خالص ایرانی مقام اول: بلک بوی شول به شماره ۲۳ به نام مالک جواد حسن پور با ۲۶۹.۵ امتیاز مقام دوم: بارد به شماره ۲۲ به نام مالک سیدهادی محمودی با ۲۶۷ امتیاز مقام سوم: باربد بدخشان به شماره ۲۴ به نام مالک محمدعلی بدخشان با ۲۶۶.۵ امتیاز کلاس ۸: نریان‌های ۳ سال خالص ایرانی مقام اول: آریا رضایی به شماره ۲۹ به نام مالک محمد رضایی با ۲۶۷.۵ امتیاز مقام دوم: آتیک شول به شماره ۲۷ به نام مالک مجتبی شول با ۲۶۵.۵ امتیاز مقام سوم: عرش والا به شماره ۲۸ به نام مالک محسن سلاجقه با ۲۶۴.۵ امتیاز فینال نریان‌های جوان خالص ایرانی مقام اول: بلک بوی شول به شماره ۲۳ به نام مالک جواد حسن پور با ۹ امتیاز مقام دوم: بارد به شماره ۲۲ به نام مالک سیدهادی محمودی با ۶ امتیاز مقام سوم: آریا رضایی به شماره ۲۹ به نام مالک محمد رضایی با ۴ امتیاز کلاس ۹: نریان‌های ۶ ـ ۴ سال خالص ایرانی مقام اول: نیکداد علی مرادی به شماره ۳۶ به نام مالک مجید علی مرادی با ۲۷۳ امتیاز مقام دوم: وادیشاه بهزاد به شماره ۳۵ به نام مالک عباس رحیمی صادق با ۲۷۲.۵ امتیاز مقام سوم: ویهان به شماره ۳۳ به نام مالک حسین فریدونی پور با ۲۷۰ امتیاز کلاس ۱۰: نریان‌های ۷ سال خالص ایرانی مقام اول: موج کارون به شماره ۳۸ به نام مالک صنایع پلاستیک خوزستان با ۲۷۲ امتیاز مقام دوم: مجد پارسیا به شماره ۳۷ به نام مالک مهدی شهسواری با ۲۶۶.۵ امتیاز مقام سوم: قیامت به شماره ۴۲ به نام مالک رضا نیک پور با ۲۶۵ امتیاز فینال نریان‌های بزرگسال خالص ایرانی مقام اول: نیکداد علی مرادی به شماره ۳۶ به نام مالک مجید علی مرادی با ۷ امتیاز مقام دوم: وادیشاه بهزاد به شماره ۳۵ به نام مالک عباس رحیمی صادق با ۷ امتیاز مقام سوم: موج کارون به شماره ۳۸ به نام مالک صنایع پلاستیک خوزستان با ۶ امتیاز کلاس ۱۲: مادیان‌های ۲ سال خون خارجی مقام اول: باران هرندی به شماره ۵۰ به نام مالک سعید علیپور با امتیاز ۲۷۱ مقام دوم: بی بی تاج به شماره ۴۷ به نام مالک عظیم نجف آبادی پور با ۲۷۰.۵ امتیاز مقام سوم: بُرنا به شماره ۴۸ به نام مالک سینا مکی آبادی با ۲۶۸ امتیاز کلاس ۱۳: مادیان‌های ۳ سال خون خارجی مقام اول: آتریسا به شماره ۵۳ به نام مالک مهدی توکلی با ۲۷۴ امتیاز مقام دوم: آذرجهان رفیع به شماره ۵۴ به نام مالک حامد رضایی با ۲۷۲.۵ امتیاز مقام سوم: آنجلا به شماره ۵۲ به نام مالک برادران نصرت آبادی با ۲۶۴ امتیاز فینال مادیان‌های جوان خون خارجی مقام اول: آتریسا به شماره ۵۳ به نام مهدی توکلی با ۱۲ امتیاز مقام دوم: آذرجهان رفیع به شماره ۵۴ به نام مالک حامد رضایی با ۵ امتیاز مقام سوم: باران هرندی به شماره ۵۰ به نام مالک سعید علیپور با ۳ امتیاز کلاس ۱۴: مادیان‌های ۶ ـ ۴ سال خون خارجی مقام اول: تی یو نارکیزا به شماره ۵۵ به نام مالک رضا الله دادی با ۲۷۷ امتیاز مقام دوم: ونوس به شماره ۵۹ به نام مالک ملیحه شریف با ۲۷۰ امتیاز مقام سوم: یوز به شماره ۵۷ به نام مالک علیرضا شریف با ۲۶۶.۵ امتیاز کلاس ۱۵: مادیان‌های ۷ سال خون خارجی مقام اول: کارون به شماره ۶۷ به نام مالک علیرضا شریف با ۲۶۹.۵ امتیاز مقام دوم: ماهرخ رفیع به شماره ۶۵ به نام مالک علیرضا رفیعی با ۲۶۴ امتیاز مقام سوم: کاکوش آریل به شماره ۶۶ به نام مالک معین اسماعیلی با ۲۶۱.۱ امتیاز فینال مادیان‌های بزرگسال خون خارجی مقام اول: تی یو مارکیزا به شماره ۵۵ به نام مالک رضا الله دادی با ۱۰ امتیاز مقام دوم: کارون به شماره ۶۷ به نام مالک علیرضا شریف با ۸ امتیاز مقام سوم: ونوس به شماره ۵۹ به نام مالک ملیحه شریف با ۲ امتیاز

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده