ساعت: 11:52 منتشر شده در مورخ: 2020/01/19 شناسه خبر: 57281

هادیان رئیس اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی سیرجان گفت: سامانه جامع روابط کار در سیرجان راه اندازی شد.

به گزارش “سیرجان خبر” هادیان رئیس اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی سیرجان اظهار داشت: با راه اندازی سامانه جامع روابط کار تمامی درخواست ها در این سامانه ثبت خواهند شد.

وی گفت: سامانه جامع روابط کار،سامانه ای است که امکان ثبت تمام فرآیندها‌ و روابط کاری مربوط به کارگران و کارفرمایان به صورت الکترونیکی را فراهم‌ می‌کند.

هادیان افزود :این سامانه خدمات؛بازرسی کار، تشکل های کارگری و کارفرمایی ،بیمه بیکاری،مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار را به صورت غیر حضوری به کارگران و کارفرمایان ارائه می کند.

رئیس اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی سیرجان در پایان با بیان اینکه کارگران و کارفرمایان باید فقط برای یکبار با در دست داشتن مدارک هویتی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و پس از تشکیل پرونده نسبت به دریافت نام‌کاربری ورمزعبورمنحصربه فردخود اقدام‌کنند و کارگران وکارفرمایانی که عضو سامانه جامع روابط کار شوند می توانند ازطریق کارتابل الکترونیکی خود شکایات و نیز هرنوع درخواست خود را ثبت و خدمات مورد نیاز را دریافت نمایند.

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده