ساعت: 14:56 منتشر شده در مورخ: 2020/02/12 شناسه خبر: 57715

لیست اسامی و مشخصات نامزدهای تایید شده انتخاباتی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخاباتی سیرجان اعلام شد.

به گزارش سرویس اجتماعی “سیرجان خبر” صبح امروز لیست اسامی و مشخصات نامزدهای تایید شده انتخاباتی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخاباتی سیرجان اعلام شد.

اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی سیرجان به شرح ذیل می باشد:

۱ – آقای محسن اسلاملوقرائى فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۵

۲ – خانم معصومه افضلى گروه فرزند محمد کد نامزد ۱۲۹

۳ – آقای امین اکبری نسب فرزند عباس کد نامزد ۱۴۱

۴ – آقای حسن اناری مؤمن آبادی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۵

۵ – آقای حمید پورشریف فرزند نصراله کد نامزد ۱۴۷

۶ – آقای محسن جهانشاهى فرزند شیرعلی مشهور به محسن شیرعلی کد نامزد ۱۴۹

۷ – آقای شهباز حسن پوربیگلری فرزند مختار کد نامزد ۱۵۱

۸ – آقای سیداحمد حسینى فرزند سیدکاظم مشهور به حسینی سیرجانی کد نامزد ۱۵۲

۹ – آقای رضا خالقى فرزند محمدعلى کد نامزد ۱۵۴

۱۰ – آقای محسن خراسانى محمدرضائى فرزند محمدرضا مشهور به خراسانى کد نامزد ۱۵۷

۱۱ – آقای سعید خسروی مشیزی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۸

۱۲ – آقای علیرضا خضری پور فرزند شهریار کد نامزد ۱۵۹

۱۳ – آقای حمید دولتى زه فرزند شاه محمد کد نامزد ۱۶۴

۱۴ – خانم زهرا رنجبرزیدآبادی فرزند غلامعلى کد نامزد ۱۶۵

۱۵ – خانم نسرین صفاجو فرزند احمد کد نامزد ۱۷۲

۱۶ – خانم بتول صفاری فرزند احمدعلی کد نامزد ۱۷۴

۱۷ – آقای معین ضابطى فرزند محمد کد نامزد ۱۷۵

۱۸ – آقای اسداله علیرضائى فرزند بهباز کد نامزد ۱۸۱

۱۹ – خانم حمیده فروهرزاده فرزند حسن کد نامزد ۱۸۲

۲۰ – آقای مجتبى لشکری فرزند خدارضا کد نامزد ۱۶۹

۲۱ – آقای مجید محیاپورلری فرزند کرامت کد نامزد ۱۸۶

۲۲ – آقای محسن مصباح فرزند عباس کد نامزد ۱۸۷

۲۳ – آقای محمد معتمدی زاده فرزند عباس کد نامزد ۱۸۹

۲۴ – آقای مصطفى ملک قاسمى فرزند محمد کد نامزد ۱۹۱

۲۵- خانم ملیحه السادات منصوری پور فرزند سیداحمد کد نامزد ۱۹۲

۲۶ – آقای محمد مهدیزاده پاریزی فرزند مهدی کد نامزد ۱۹۴

۲۷ – آقای علیرضا مؤمنى فرزند مصطفی کد نامزد ۱۸۵

۲۸ – آقای مسعود یاراحمدی قرائى فرزند خداداد کد نامزد ۱۹۵

۲۹ – خانم زینب یغمور فرزند صمد کد نامزد ۱۹۶

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده