بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

ضدعفونی کردن خودروهای ورودی شهر ارزوئیه توسط بسیجیان

بسیجیان ارزوئیه اقدام به ضد عفونی کردن خودروها در ورودی شهر کردند. به گزارش سیرجان خبر؛ در راستای اقدامات مقابله با کرونا و ضد عفونی سازی و گندزدایی از سطح معابر شهری و پیرو مصوبات قرارگاه پدافند زیستی شماره ۴ بسیجیان پایگاه های مقاومت بسیج ناحیه مقاومت سپاه شهرستان ارزوئیه اقدام به ضدعفونی خودروها در ورودی […]

21 مارس 2020 - 15:17