بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

جزئیات تغییر شماره های تلفن در سیرجان+جدول

در راستای اجرای طرح هم کدسازی بین شهری در استان کرمان، پیش شماره شهرستان های استان از روز ۲۶ شهریور تغییر کرد.

۲۸ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۶:۳۰