“سیرجان خبر” به تازگی تصویری از محمود احمدی نژاد در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که رئیس جمهور سابق کشورمان را با پوششی زمستانی و ساده به تصویر می کشد.