شمارش آرا همه پرسی مصر (11)تا کنون هیچ خبر رسمی از سوی ستاد انتخابات شهرستان منتشر نشده است

به گزارش سیرجان خبر اخبار و شنیده های خبرنگار ما از آخرین نتایج شمارش آراء بدست آمده تا کنون به ترتیب کسب آرای اخذ شده به شرح ذیل می باشد:

 

1- ایراندخت رضایی

2-سیدمحمدایران نژاد

3- نسرین امینی زاده

4- محسن اسدی زیدآبادی

5- دکتر رضوی

6- محمد ایران نژاد (خبرنگار)

7- عباس امیری

8- رحیمه عوض پور

9- غلامحسین اسلامی

10- علی بخشی

11- محمد  ایران نژاد (سرلشکر)

شنیده ها حاکی است شمارش آراء و  نتایج نهایی تا ساعتی دیگر اعلام خواهد شد.

منتظر خبرهای تکمیلی ما باشید . . .