آخرین نتایج شوراهای بخشهای زیدآباد، پاریز، خواجوشهر، هماشهر، بلورد ونجف شهر

بنا به گزارش خبرنگاران  سایت خبری تحلیلی «سیرجان خبر» مستقر در بخشهای مختلف شهرستان،کاندیداهای منتخب شورای اسلامی این بخش ها بدین شرح است:

شورای منتخب شهر زیدآباد:

1-یاسر زیدآبادی: 2331

2-امین شول: 1597

3-کاظم زیدآبادی: 1465

4-حسین فیاض بخش: 1342

5-محسن زیدابادی  نام  پدر نوذر:1334

شورای منتخب شهر پاریز:

1- مهدی عابدینی :1301

2- عباس پور قرائی:1138

3- علی خواجه رشیدی:968

4- علی دولتی:845

5- فرزاد آذین:722

شورای منتخب شهر خواجوشهر

1 – ایمان امیری مقدم :687

2 – عباس ابراهیم آبادی پور:444

3 – سیداکبر حسینی نژاد:426

4- مصطفی خوشبخت:345

5 – بهادر شول: 321

 

 شورای منتخب شهر هماشهر

1- زارع منصوری:484

2- عباس نورمندی: 358

3- حمید زارعی: 314

4- صفر صادقی: 303

5- مرتضی مسعودی:279

شورای منتخب شهر بلورد

1 – رمضان صدوقی

2 – محمود ظفری

3- اکبر قلیچ پور

4 – عباس پوررضاقلی

5- سیدهدایت الله هاشمی

 شورای منتخب شهر نجف شهر

1 – علی کشاورز

2- علی خراسانی

3- احمد خراسانی

4- ابراهیم ملکشاهی

5- علی نجف آبادی