به گزارش خبر نگار سرویس سیاسی “سیرجان خبر” شورای شهر سیرجان با نام خدمت به مردم به شورا آمدند و همگان فکر می کردند که دیگر زمان آن فرا رسیده تا شهرداری سیرجان در آسایس کامل خود به مردم خدمت کند،اما چنین نشد و آرایش نیروها درون شورا به گونه ایی چیده شد که نه تنها موفق به ثبات کاری در شهرداری نشدند بلکه وضعیت آن را وخیم تر کردند.

اعضای شورای شهر با انتخاب محبوبی زاده به سمت شهرداری سیرجان اولین گام اشتباه خود را برداشتند تا در مسیر خطیر مردم سالاری خود را به گمراهی سوق دهند.

انتخاب محبوبی زاده یک تصمیم جمعی اعضای شورای شهر در جلسات شبانه خود بود و سید محمد ایران نژاد حامی اصلی محبوبی زاده برای انتخاب شدن به عنوان شهردار بود و یکی از افرادی بود که نظر برخی از اعضای شورای شهر را برای انتخاب او جلب کرد.

چرا بایستی کسی که به زور به قافله شورای شهر رسیده و هیچ سوابق مدیریتی ندارد به عنوان شهردار سیرجان انتخاب شود این سوالی بود که ذهن مردم را درگیر خود کرد اما با رو شدن دست رئیس شورا و شهردار به اتهام فساد مالی به ابهامات مردم پایان داد.

اگر فعالیت سیاسی و مدیریتی برخی از اعضای شورای شهر را بررسی کنیم به این نکته خواهیم رسید که دولت باید افرادی را به عنوان نامزد انتخاباتی بپذیرد که حداقل دارای سوابق مدیریتی ورشد فکری سیاسی باشند تا پس از ورود به شورای شهر حداقل اندکی با اندیشه سیاسی سخن به زبان بیاورند.

بی برنامگی و دوری جستن از تجربه محبوبی زاده شورای چهارم را به شکت مواجه کرد و نگاه مردم را به خود بدبین کرد، اما فرصت جدیدی برای اعضای شورای چهارم به وجود آمده است تا شهر را نجات دهند و با انتخاب صحیح خود به نظر مردم که آنهارا انتخاب کردند،احترام بگذارند.

دو گزینه اصلی برای تصدی کرسی شهردار سیرجان مهندس معتمدی معاون مالی شهرداری سیرجان و مهندس محسن آرش معاون عمرانی فرمانداری سیرجان هستند که مهندس آرش روز گذشته برنامه های خود را به شورای شهر ارائه کرد ومهندس معتمدی امروز سه شنبه برای ارائه برنامه های خود به شورا می رود که انتخاب شهردار در این جو شهرداری کار را برای اعضای شورای شهر سخت کرده است اما آنها باید بدور از هرگونه سیاسی کاری تجربه افراد را مد نظر قرار دهند و تجربه شکست گذشته را تکرار نکنند.