به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر”، سرهنگ علیرضا پریور معاون اجتماعی فرماندهی استان کرمان در جریان سفر یک روزه خود به سیرجان در نشست با اصحاب رسانه سیرجان گفت: نیروی انتظامی بعنوان پناگاه مردم است و پرسنل این مرکز باید پاسخگوی انتظارات مردم باشند که در گام اول مهارت های اجتماعی کارمندان ناجا باید افزایش یابد.

وی بیان کرد: آسیب های نو، کشور ما را مورد تهاجم قرار داده است آسیب نو به معنی شرایط ویژه اجتماعی در کشور های درحال پیشرفت است، کشور هایی مثل ژاپن و آمریکا در زمان تبدیل شدن به کشورهای صنعتی از فضای مجازی دور بودند ولی کشور ما که در حال پیشرفت است و از گزند این آسیب دور نخواهد بود اما اگر کلیه سازمان ها در امر پیشگیری فعال شوند می توان از این آسیب جلوگیری کرد.

پریور اظها داشت: پیشگیری از آسیب های اجتماعی وظیقه همه سازمان ها و نهادها در کشور است، فقر ، بیکاری، اعتیاد ، شکاف طبقاتی همه این گزینه ها می تواند از عوامل یک آسیب اجتماعی باشد ، اگر سازمان های مختلف بتوانند  هر کدام از این موارد پیشگیری کنند دیگر هیچ آسیبی جامعه را تهدید نمی کند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان ادامه داد: در استان کرمان بیش از 4700 کلاس آموزشی در امر پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار شده است.

سرهنگ پریور در خصوص شبکه های اجتماعی افزود: مهم ترین آسیب شبکه های اجتماعی گسست و قطع ارتباط اعضای خانواده ها بایکدیگر است که منجر به وقوع طلاق و سایر حوادث در جامعه منجر می شود.