tavakoli sazman sanjeshبه گزارش“سیرجان خبر” به نقل از ایسنا،دکتر حسین توکلی درباره این رشته‌ها، گفت: براساس اعلام دفتر گسترش وزارت علوم و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در خصوص پذیرش دانشجو در رشته‌های امتحانی مجموعه کارآفرینی (کد 2136)، مالی (کد 2149)، مجموعه علوم جنگل 3 (کد 2442) و مجموعه شیلات 3 (کد 2445) و همچنین اعلام دانشگاه تربیت مدرس در خصوص پذیرش دانشجو در رشته‌های گروه آزمایشی علوم پزشکی عناوین و گرایش‌های این کدرشته‌های امتحانی اعلام می‌شود.

وی با اشاره به رشته‌های اصلاح شده در دفترچه راهنمای آزمون دکتری 93، تصریح کرد: گرایش چرخه سوخت به گرایش‌های رشته امتحانی مهندسی هسته‌ای (2) از گروه آزمایشی فنی و مهندسی (کد 2366) اضافه شده و دانشگاه صنعتی شریف در این گرایش پذیرش دانشجو خواهد داشت.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: گرایش عمل آوری فراورده‌های شیلاتی از گرایش‌های رشته امتحانی مجموعه شیلات (2) از گروه آزمایشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی (کد 2447) حذف شده است.

توکلی همچنین با اشاره به رشته‌های جدید اضافه شده در اصلاحیه دفترچه آزمون دکتری سال 93، گفت: بر اساس این اصلاحیه، در مجموعه کارآفرینی (کد 2136) گرایش‌های کسب و کار، سازمانی، توسعه و فناوری، در مجموعه مالی (کد 2149) گرایش‌های مهندسی مالی، بانکداری، مالی بین‌الملل، بیمه، حقوق مالی و مدیریت مالی و در مجموعه شیلات (کد 2445) گرایش عمل آوری فراورده‌های شیلاتی به دفترچه اضافه شده است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری آزمون رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس توسط سازمان سنجش به رشته‌های این گروه آزمایشی اشاره و اظهار کرد: رشته‌های این گروه شامل کد رشته‌های امتحانی آمار زیستی، آموزش بهداشت، انگل شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، فیزیولوژی، فیزیک پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، زیست فناوری پزشکی، بهداشت حرفه‌ای، علوم تشریحی، پرستاری، بهداشت محیط، باکتری شناسی پزشکی، هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون و همچنین قارچ شناسی پزشکی است.