1402513_478موسسه آمازون با خريد روزنامه واشنگتن پست موافقت کرد.

به گزارش “سیرجان خبر”به نقل از باشگاه خبرنگاران، “جف بيزوس” رئيس موسسه آمازون با خريد دارايي هاي روزنامه واشنگتن پست از جمله چاپ روزانه آن به مبلغ 250 ميليون دلار موافقت کرد.
اين معامله غافلگير کننده که بعد از به فروش رسيدن  روزنامه بوستون گلوب به قيمت 70 ميليون دلار صورت مي گيرد، نشانه ديگري از چالش هاي بي سابقه پيش روي روزنامه هايي است که در آمد تبليغاتي و شمار خوانندگان شان کاهش يافته است.
“دونالد گراهام” مدير مسئول واشنگتن پست گفت که بهتر است يک صاحب  ديگر روزنامه را اداره کند.
بيزوس مالک جديد قول داده است تغييرات عمده در نحوه اداره روزنامه ايجاد نکند. او گفت که واشنگتن پست به تغييرات خاص نياز ندارد و در خدمت خوانندگان خود باقي مي ماند.