به گزارش“سیرجان خبر” محسن نعمتی اظهار کرد: آموزش مهارتی نانوایان این شهرستان در راستای ارتقای سطح کیفی پخت و بهبود وضعیت بهداشتی تولید نان انجام می‌شود.

مسئول مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان سیرجان، افزود: 91 نفر از نانوایان این شهرستان به مدت 45 ساعت آموزش‌های تئوری و عملی مربوطه را فرا گرفتند.

نعمتی با اشاره به برگزاری آزمون پایان دوره برای این افراد، بیان کرد: با رتبه بندی نانوایان براساس نمره مکتسبه، به قبول شدگان تاییدیه آموزشی اعطا می‌شود.

مسئول مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان سیرجان، خاطرنشان کرد: این آموزش‌ها سبب افزایش نسبی کیفیت و کاهش ضایعات نان و ارتقای رضایتمندی مردم خواهد شد.