به گزارش“سیرجان خبر” هنر قالی و گلیم‌بافی در سیرجان بسیار هنر قدیمی است که در بین عشایر رواج دارد و گلیم شیرکی‌پیچ شهرستان سیرجان شهرت جهانی دارد.

دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی عشایری روستایی در سیرجان پس از آموزش یک هفته‌ای، هنر قالی و گلیم‌بافی را زنده کردند.

تولید گلیم و قالی توسط دانش‌آموزان سیرجانی

معلم خوش‌ذوق عشایری روستای چاه‌گز همت خود را معطوف آموزش دانش‌آموزان در اوقات بیکاری و فراغت کرده و 10 نفر از دانش‌آموز این روستا هم‌اکنون گلیم و قالی‌های کوچک را تولید می‌کنند.

خداداد مزدایی گفت: با توجه به اینکه بهترین سن یادگیری دوران ابتدایی است و حتی در کشورهای پیشرفته مانند ژاپن در دوران ابتدایی دانش‌آموزان به هنر دستی می پردازند، لذا با کمک خانواده‌ها مواد اولیه و دار قالی برای آموزش دانش‌آموزان تهیه شد.

مزدایی عنوان کرد: سرعت یادگیری با توجه به زمینه قبلی که در خانواده‌ها بود، مدت یک هفته به طول انجامید و امروز همه دانش‌آموزان اعم از پیش‌دبستانی تا کلاس پنجم به طور کامل بافنده قالی و گلیم شده‌اند.

وی افزود: آموزش در مدرسه برای دانش‌آموزان شوق بیشتری دارد به ویژه اگر هنری باشد آن هم هنری که در خانه مادر به آن مشغول است و من حاضر هستم در هر جای کشور یا استان آموزش گلیم‌بافی را طی یک هفته به دانش‌آموزان بدهم.

این معلم سیرجانی تصریح کرد: با این کار هم یک هنر اصیل ایرانی زنده می‌شود و هم منبع درآمد و اقتصاد خوبی برای بافندگان است.

انتقال هنر اصیل ایرانی گلیم‌بافی به نسل آینده

صدیقه حیدری از مادران یکی از دانش‌آموزان این مدرسه که در زندگی عشایری خود قالی و گلیم تولید می‌کند و امروز فرزندش هم در کنار او قالی را می‌بافد، گفت: هنر گلیم و قالی در عشایر سیرجان آوازه جهانی دارد.

وی با ابراز رضایت از آموزش این هنر اصیل ایرانی به همت یک معلم خوش‌ذوق به فرزندان آنها در کنار تعلیم و تربیت عنوان کرد: در حال حاضر دخترم در اوقاتی که بیکار است به کمک من می‌آید و این هنر ما را برای نسل‌های آینده زنده نگه می‌دارد.

می‌توان در هر حرفه‌ای پا را  فراتر از وظیفه گذاشت و به مردم و میهن خود خدمت کرد، مانند کاری که یک معلم عشایری در روستای چاه‌گز در 70 کیلومتری مرز استان فارس با سیرجان انجام داد.