esteghdam
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به منظور تأمين نيروي انساني (مرد) مورد نياز خود از بين جوانان مؤمن، متعهد و كارآمد در رسته راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل به صورت پيماني 5 ساله انتظامي در مقطع افسري استخدام مي نمايد.

 

به گزارش سیرجان خبربه نقل از پليس‏، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به منظور تأمين نيروي انساني (مرد) مورد نياز خود از بين جوانان مؤمن، متعهد و كارآمد در رسته راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل به صورت پيماني 5 ساله انتظامي در مقطع افسري از طريق آزمون ورودي و ديگر مراحل (مصاحبه، معاينات پزشكي و …) با شرايط مندرج در اين آگهي استخدام مي نمايد.

الف ) شرايط عمومي استخدام

1) اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام.

2) اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه و آمادگي فداکاري در راه اهداف آنها.

3) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

4) عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران.

5‍) عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي در زمان تقاضاي استخدام.

6) عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.

7) نداشتن سوء پيشينه كيفري.

8) عدم اعتياد به مواد مخدر.

9) داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي لازم براي خدمت مورد نظر.

10)‌ داشتن سلامت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ب ) شرايط اختصاصي

شرايط استخدام

 

 

مقطع استخدام

 

مدرك تحصيلي

سن

حداقل معدل

حداقل قد

توضيحات

حداقل

حداكثر

 

 

 

افسري

 

 

 

کارداني و کارشناسي

 

 

 

 

 

 

کارداني 25
کارشناسي 27

 

15

Cm170

رشته هاي تحصيلي مورد نياز ناجا به شرح زير مي باشد

رشته هاي تحصيلي مورد نياز :

مهندسي صنايع (گرايش مديريت سيستم و بهره وري)- مترجمي زبانهاي خارجي- زبان و ادبيات انگليسي- مديريت اجرايي و دولتي- حقوق (كليه گرايشها)- جامعه شناسي- علوم ارتباطات اجتماعي- روانشناسي گرايش عمومي و تربيتي- جغرافيا (كليه گرايشها)- افكار سنجي- مديريت دولتي-علوم تربيتي(گرايش تکنولوژي آموزشي-مديريت آموزشي-برنامه ريزي آموزشي)- تربيت بدني و علوم ورزشي- زبان و ادبيات فارسي- مديريت امور امداد در سوانح- آمار (كليه گرايشها)- فيزيك (كليه گرايشها)- مهندسي ترافيك- مهندسي تكنولوژي حمل ونقل و ترافيك شهري- كارشناس حمل و نقل جاده اي- مكانيك خودرو- كاردان فني مكانيك (گرايش ماشين آلات)- مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو- مهندسي خودرو- مديريت خدمات اجتماعي- صنايع فني و ايمني- كاردان فني صنايع اتومبيل- امداد و سوانح- رياضي (كليه گرايشها).

ج ) نكات مهم

1- داوطلبان استخدام مي بايست آمادگي خدمت در سراسر كشور را داشته باشند.

* بستگان درجه يک خانواده معظم شهداء( فرزند، برادر) از تسهيلات استخدامي پيش بيني شده در قانون برخوردار هستند.

2- داشتن گواهينامه رانندگي پايه دوم يا « ب يک » براي مقطع افسري الزامي است.

3- داوطلباني كه داراي كارت پايان خدمت باشند مدت خدمت سربازي آنان به حداكثر سن افزوده خواهد شد.

4- ثبت نام از دارندگان رشته هاي تحصيلي مذکور صورت خواهد پذيرفت و دانش آموختگان رشته هاي تحصيلي با گرايش دبيري پذيرفته نخواهند شد.

5- مشمولين غايب و دارندگان کارت معافيت پزشکي مجاز به ارسال مدارک و ثبت نام نمي باشند‏، بديهي است به مدارک ارسالي آنان نيز ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- دوره آموزش پذيرفته شدگان شبانه روزي و مدت آن تابع مقررات خاص هر مقطع خواهد بود.

7- داوطلباني كه سابقه ثبت نام در يکي از مديريت هاي گزينش و استخدام فرماندهي انتظامي استان ها و يا يگان هاي ناجا را داشته و در حال طي مراحل استخدامي مي باشند و يا در سال هاي گذشته واجد شرايط استخدام تشخيص داده نشده اند،نمي توانند ثبت نام نمايند.

8- داوطلبان ساکن استان هاي ايلام، خراسان رضوي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، کردستان، کهکيلويه و بوير احمد، لرستان و هرمزگان در اين مرحله نمي توانند ثبت نام نمايند.

9- داوطلباني كه واجد شرايط شركت در آزمون تشخيص داده شوند از طريق مديريت گزينش و استخدام فرماندهي انتظامي استان محل سکونت خود فرا خوان خواهند شد.

د ) مدارك اوليه مورد نياز براي ثبت نام

1- تکميل فرم ثبت نام به صورت خوانا (تكميل روگرفت فرم ثبت نام نيز مورد قبول است)

2- روگرفت صفحات اول و دوم شناسنامه (اگر توضيحات در صفحات ديگر شناسنامه درج گرديده باشد ارائه روگرفت از آن صفحه نيز ضروري است) 3- روگرفت آخرين مدرك تحصيلي.

4- دو قطعه عكس 4*3 تمام رخ جديد.

5- روگرفت مدركي كه مشخص كننده وضعيت خدمت نظام وظيفه باشد.( كارت پايان خدمت، معافيت غير پزشكي، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و يا گواهي در حال خدمت).

6- داوطلباني که عضو درجه يك خانواده معظم شهداء مي باشند، مي بايست نسبت به ارسال تأييديه بنياد شهيد انقلاب اسلامي نيز اقدام نمايند.

7- مدارک مزبور مي بايست فقط از طريق پست پيشتاز توسط داوطلبان ارسال گردد.

ه ) مهلت و نحوه ارسال مدارك

1- داوطلبان استخدامي مي توانند حداكثر تا مورخ 11/03/1392 مدارک خود را از طريق پست پيشتاز به آدرس پستي تهران – صندوق پستي 1464753111 (نيروي انساني پليس راهور ناجا ) ارسال نمايند.

2- به مدارکي که بعد از تاريخ فوق به محل پذيرش واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

و ) نحوه برگزاري آزمون ورودي

تاريخ برگزاري آزمون و محل توزيع كارت ورود به جلسه آزمون از طريق مديريت گزينش و استخدام فرماندهي انتظامي استان محل سکونت داوطلبان اعلام خواهد شد.

ز ) منابع آزمون ورودي

رديف

مقطع استخدامي

مواد آزمون

1

افسري

سطح دانشگاهي : معارف اسلامي- اطلاعات عمومي سياسي و اجتماعي – زبان انگليسي- آشنايي با رايانه