به گزارش “سیرجان خبر” به نقل از قاصدنیوز، در ادامه پروژه فتح سنگر به سنگر ارزشهای فرهنگی جامعه اسلامی توسط جریانی خاص که سپر خود را رویکردهای فرهنگی دولت یازدهم می دانند، رسانه ها خبر از برگزاری کنسرت آوازخوانی زنان در حضور مردان نامحرم در قزوین می دهند. این اقدام که زمینه های آن چندی است توسط برخی این افراد معلوم الحال ایجاد شده و در سایه غفلت یا همراهی برخی مسئولان فرهنگی دولت روز به روز شکل جدیدتری به خود می گیرد، واکنش بسیج دانشجویی 40دانشگاه کشور را در پی داشت. این تشکل های دانشجویی در نامه ای ضمن ابراز تاسف از  این اقدام، به وزیر ارشاد، مسئولین فرهنگی دولت و مجلس اخطار جدی دادند.

قابل ذکر است رادیو ایران در گزارشی به بررسی ابعاد این کنسرت مختلط پرداخت:

دانلود