به گزارش“سیرجان خبر”  اگر کاندیداها به رأی شورای نگهبان تمکین نکنند، نشان می‌دهد ادعای قانون‌مداری آنها پوچ بوده است

مهمترین محورهای سخنان آیت‌الله حسن ممدوحی، عضو خبرگان رهبری  بدین شرح است:

شورای نگهبان یک نظام سیاسی خاص گروه و طایفه‌ای نیست بلکه نظامی قانون‌مند است.
-عدم تمکین از نظر شورای نگهبان به منزله دست زدن به فتنه‌گری است و ملت پاسخ فتنه‌گران را خواهند داد.
-رسانه‌ها باید مردم را نسبت به اقدامات و اظهارنظر شورای نگهبان توجیه کنند.
توصیه ما به مردم این است که با اقدامات اعتراضی کاندیداهای رد صلاحیت شده همسویی نکنند.
-شورای نگهبان براساس مصالح کشور اظهارنظر می‌کند و سیاست عام را در پیش می‌گیرد و نه سیاست جریان یا گروهی خاص.
-اگر کاندیداها به رأی شورای نگهبان تمکین نکنند نشان می دهد ادعای قانون‌مداری آنها پوچ بوده است.
-عدم تمکین نامزدها به رأی شورای نگهبان نشان می‌دهد که واقعا آنها از صلاحیت لازم حضور در عرصه انتخابات برخوردار نیستند.