به گزارش “سیرجان خبر”، صاحب يک نانوايي در اراک با قرار دادن قفسه کتابخانه در محل انتظار مشتريان، آنان را به خواندن کتاب ترغيب مي کند و همزمان غذاي روح و جسم مشتريانش را عرضه مي دارد.