“سیرجان خبر” در اتفاقی نادر در رقابت‌های فرمول یک سنگاپور که با قهرمانی سباستین فتل به پایان رسید، یکی از تماشاگران در پیست مسابقه در حالی که اتومبیلرانان در حال رقابت بودند در حال قدم زدن بود!
اتفاق نادر و خطرناک در فرمول یک +عکساتفاق نادر و خطرناک در فرمول یک +عکس