به گزارش“سیرجان خبر” اثر جدید محمدعلی آزادی‌خواه داستان‌نویس برجسته استان کرمان و کشور با عنوان «قصه‌هایی از تاریخ بیهقی» و در قالب مجموعه «یکی بود و یکی نبود» روانه بازار نشر شد.

کتاب «قصه‌هایی از تاریخ بیهقی» توسط نشر کتاب پارسه منتشر شده است که شامل سی کتاب از بازنویسی آثار کهن ادبیات فارسی به زبان امروزی است و آزادی‌خواه 12 داستان را از کتاب ارزشمند «تاریخ بیهقی» را بازنویسی کرده که به صورتی نفیس در این مجموعه منتشر شده است.

محمدعلی آزادی‌خواه متولد سال 23 در سیرجان است و بیش از 15 اثر از این نویسنده در حوزه کودک منتشر شده است. نخستین اثر آزادی‌خواه در زمینه‌ ادبیات کودکان و نوجوانان به نام «پرستوهای دره پیچاب» در سال 53 به چاپ رسید.