به گزارش “سیرجان خبر” سرهنگ مرتضی امیر سبتکی در تشریح این خبر گفت: دیدار تیم‌های گل گهر و سپاهان ساعت ۲۰۳۰ دوشنبه چهاردهم شهریور در محل ورزشگاه سردارشهید قاسم سلیمانی برگزار می شود.

وی گفت: به منظور جلوگیری از ایجاد بی نظمی ترافیکی در محدوده و معابر پیرامون ورزشگاه از ساعت ۱۸۳۰ در معابر منتهی به ورزشگاه شهید سلیمانی واقع در بلوار دکتر صفارزاده ممنوعیت تردد خواهیم داشت.

فرمانده انتظامی سیرجان گفت: محدودیت تردد و ممنوعیت توقف از ساعت اجرای طرح در صورت لزوم در معابر پیرامونی منتهی به ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی اجرا خواهد شد.