به گزارش “سیرجان خبر” سرهنگ مرتضی امیرسبتکی با اشاره به اجرای طرح ضربتی و دو روزه دستگیری متهمان تحت تعقیب در شهرستان سیرجان اظهار داشت : این طرح با رویکرد ارتقاء امنیت و مقابله با اخلالگران نظم و امنیت در نقاط مختلف سیرجان با هماهنگی مراجع قضایی اجرا و ۲۱ متهم تحت تعقیب مقام قضایی ، شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با اشاره به اینکه متهمان جرایمی از قبیل نزاع و درگیری ، حمل سلاح سرد و قدرت نمایی ، حمل و نگهداری مواد مخدر و ایجاد اخلال در نظم و آسایش عمومی ، شرارت ، تخریب اموال عمومی ، نگهداری و توزیع مواد مخدر را در پرونده کیفری خود دارند تصریح کرد : متهمان پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ امیرسبتکی در ادامه با تاکید بر اجرای طرح های مختلف پلیس به صورت محسوس و نامحسوس در شهرستان خاطرنشان کرد: یکی از وظایف پلیس برخورد با بی نظمی و مقابله با هنجارشکنان در جامعه است که در این راستا با جدیت با افرادی که باعث بروز ناامنی و ایجاد بی نظمی در جامعه می‌شوند برخورد خواهد شد.