namad arabestanبه گزارش“سیرجان خبر” به نقل از العالم،روزنامه “المنار” چاپ قدس به نقل از منابع نزدیک به خاندان سعودی نوشت: احتمال اجرای ِسناریوی کودتا درداخل خاندان حکومتی در ریاض وجود دارد.

به نوشته این روزنامه، منابع نزدیک به خاندان حکومتی درعربستان اعلام کرده اند که اجرایی شدن این سناریو درخاندان حکومتی، برای محافل اطلاعاتی و دیپلماتی غرب غافلگیر کننده نخواهد بود زیرا این محافل، بی محابا و به طورعلنی از وجود رقابت و کشمکش شدید میان شاهزادگان جوان سعودی در داخل نظام آل سعود سخن گفته اند. برخی از این افراد، از نفوذ و اختیارات بسیاری برخوردارند.

منابع یاد شده همچنین احتمال دادند که این جریان ها ممکن است با یکدیگر برای کودتا علیه محافظان و ماموران قدیمی ِدربار پادشاهی ائتلاف کنند و شاه بیمار و ولیعهد وی را که او هم از وضعیت سلامت خوبی برخوردار نیست، از صحنه به درکنند و زمام امور را در دست گیرند.