فتنهدر دستور العمل جديد حلقه پاريس نشين به اعضاي داخل موضوعاتي همچون رفع حصر از سران فتنه، آزادي مجرمين فتنه 88 و اغتشاشات پس از انتخابات رياست جمهوري و همچنين گسترش فعاليت و حملات رسانه‌هاي زنجيره‌اي به چشم مي‌خورد.

به گزارش“سیرجان خبر”به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ در حالي که کمتر از يک هفته از انتشار گزارش هدفمند شبکه بي‌بي‌سي از موج بازگشت برخي ايرانيان به داخل کشور مي‌گذرد، اخبار جديد و موثق حکايت از آن دارند که حلقه پاريس‌نشين فتنه و همپالگي‌هاي داخلي آن دستورالعمل جديدي را تهيه و آن را به منظور اجرايي کردن به عناصر داخلي ابلاغ کرده‌اند.

در دستور العمل جديد حلقه پاريس نشين به اعضاي داخل موضوعاتي همچون رفع حصر از سران فتنه، آزادي مجرمين فتنه 88 و اغتشاشات پس از انتخابات رياست جمهوري و همچنين گسترش فعاليت و حملات رسانه‌هاي زنجيره‌اي به چشم مي‌خورد.

براساس اين گزارش در ماحصل دستورالعمل ارائه شده به حلقه‌هاي داخلي فتنه، هدف از انجام و پيگيري اقدامات فوق‌الذکر، زمينه‌چيني براي بازگشت فراريان فتنه 88 به داخل کشورعنوان شده است.

بر همين اساس، حنيف_م، فرزند رجبعلي_م، از قول پدرش عنوان کرده که در راستاي نيل به هدف بازگشت اعضاي فتنه به داخل، در اولين اقدام اين دستورالعمل به برخي از زندانيان(اغتشاشگران 88) ابلاغ شده تا اين افراد با نوشتن نامه‌اي به کنگره آمريکا که در پوشش درخواست رفع تحريم عليه ملت ايران صورت مي‌گيرد توجه اعضاي کنگره را به موضوع زندانيان در ايران نيز جلب کنند.

حنيف_م و پدرش رجبعلي_م از مجرمين و فراريان اغتشاشات پس از انتخابات رياست جمهوري 88 هستند که با استقرار در پاريس و بروکسل از طريق مزدوري براي رسانه‌هاي بيگانه به خيانت و سمپاشي عليه مردم ايران مي‌پردازند در حال حاضر به علت همکاري با شبکه‌هاي ضد انقلاب بي‌بي‌سي و صداي آمريکا حقوق‌بگير آن‌ها هم شده‌اند.

حنيف_م‌ در توضيح اقداماتي که تاکنون صورت گرفته و شرايطي که مقدمات بازگشت خود و همپالگي‌هايش به داخل کشور را فراهم مي‌کند، از قول پدرش عنوان مي‌کند شوراي هماهنگي راه سبز اميد مقدمه لازم براي بازگشت را رفع حصر از سران فتنه، آزادي زندانيان فتنه و گسترش فعاليت رسانه‌هاي زنجيره‌اي با هدف تشديد فضاي تبليغات و جنگ رواني عليه دستگاه‌هاي قضايي و امنيتي جمهوري اسلامي به منظور منفعل نمودن آن‌ها مي‌داند.

اين فرد در ادامه تشريح دستورالعمل بازگشت فتنه‌گران فراري به داخل کشور، شرط لازم را آزادي سرکردگان فتنه دانسته و معتقد است تا پيش از آزادي سران فتنه، اعضاي خارج‌نشين نمي‌توانند به ايران بازگردند، چرا که احتمال بازداشت و محاکمه آن‌ها وجود دارد.

اما شوراي هماهنگي راه سبز اميد(شوراي تبعيدي فتنه‌گران) به مديريت ارشير اميرارجمند مشاور فراري يکي از سران فتنه و از حلقه‌هاي اصلي فتنه در پاريس، به اين نتيجه رسيده که با افزايش فشارهاي داخلي و خارجي به حاکميت و تبديل موضوع رفع حصر و آزادي زندانيان(فتنه‌گران) به يک فرايند درخواست شده توسط خارجي‌ها که بتوان به آن رنگ اجتماعي نيز زد، مي‌توان امکان آزادي افراد مذکور را فراهم کرد و بعد از اين مرحله زمينه براي اعضاي خارج‌نشين فتنه به منظور بازگشت به کشور نيز مهيا مي‌شود.

نکته بسيار مهمي که فرزند رجبعلي_م در ادامه به آن اشاره مي‌کند تشکيل کمپيني براي جمع‌آوري 5 هزار امضا است که هدف آن فشار براي آزادي سران فتنه مي‌باشد.

گفتني است، کمپين 5هزار امضايي در حال حاضر آخرين اقدام حلقه پاريس‌نشين به منظور فشار وارد آوردن به دولت است.