طرح همراه حجاجرضایی از عدم ارائه سیم کارت ویژه حج به زائران خبرداد و آن را تکذیب کرد.

به گزارش “سیرجان خبر” ،رضایی، معاون حج , عمره سازمان حج و زیارت در گفتگویی گفت:۱۸ شهریور ماه اولین اعزام به سرزمین وحی انجام می شود که البته این گروه شامل عوامل اجرایی و ستادی است.

رضایی با تکذیب خبر ارائه سیم کارت ویژه حج به زائران ،تصریح کرد:تا زمانی که شرکت خاصی از این سیم کارت ها پشتیبانی نکند استفاده از این سیم کارت ها  اصلا توصیه نمی شود؛ در گذشته برخی افراد در فرودگاه ها این سیم کارت ها را در اختیار زائران قرار می دادند که موجب  بروز مشکلات برای افراد می شد لذا ارائه این سیم کارت ها به زائران اصلا صحیح نیست.