ایمیل:

E_mail: info@sirjankhabar.com

sirjankhabar@chmail.ir

شماره تماس:

5237721

سامانه پیامکی:

1000100010050

*توجه*

مخاطبان گرامی می توانند در صورت تمایل برای عضویت در خبرنامه پیامکی با ارسال نام و نام خانوادگی و شهر محل سکونت خود به شماره پیامک 1000100010050 در خبرنامه پیامکی “سیرجان خبر” عضو شوند.