به گزارش“سیرجان خبر” علیرضا رزم حسینی روز دوشنبه در نشستی با رییس فرودگاه سیرجان ضمن تاکید بر ساماندهی و افزایش پروازها درباره احداث جایگاه سوخت رسانی مستقل برای این فرودگاه، گفت: امیدواریم با پیگیری فرماندار سیرجان این مسائل پس از بررسی انجام شود.

وی استقرار مرز هوایی در فرودگاه سیرجان و نیز تعدد حضور شرکت های هواپیمایی با توجه به ویژگی های ممتاز این شهرستان در عرصه اقتصادی، معدنی و کشاورزی را مهم برشمرد و از فرماندار ویژه سیرجان خواست تا پیگیری این امور را مدیریت کند.

محمدعلی توحیدی فرماندار سیرجان نیز گزارشی را از وضعیت پروازها، تعداد مسافران، کیفیت و زمان پروازهای فرودگاه سیرجان به استاندار کرمان ارایه کرد.

استاندار کرمان در ادامه با حضور در جمع مسافران یک پرواز در سیرجان در رابطه با خدمات فرودگاهی از مسافران نظرخواهی کرد.

در پایان نیز استاندار کرمان با پرواز 1073 شرکت هواپیمایی ماهان فرودگاه سیرجان را به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران ترک کرد.