اگهی استخدام نمادنیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رشته های علمی، بهداشتی، فنی، درمانی و افسر پیمانی ( 5 ساله) با شرایط زیر استخدام می کند.

به گزارش “سیرجان خبر” نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت استخدام کارمند پیمانی (شش ساله) در رشته‌های علمی ، بهداشتی ، فنی ، درمانی و افسر پیمانی (پنج ساله) از تاریخ 20 شهریور تا 14 مهر 92 ثبت نام به عمل می آورد.

الف) شرایط عمومی

 1. متدین به دین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. التزام عملی به احکام اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین اخلاق اسلامی
 3. اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقة فقیه
 4. نداشتن سابقة عضویت و هواداری احزاب، گروه ها و سازمان‌های سیاسی
 5. داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینة کیفری
 6. نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی
 7. داشتن سلامت روانی و جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهی ادارة بهداشت و درمان نیروی دریایی (حداقل قد۱۶۰سانتی متر و حداقل دید چشم بدون عینک ۱۰/۸ )
 8. داشتن حداقل هیجده و حداکثر سی سال سن ( مدت خدمت دورة ضرورت به حداکثر سن داوطلب اضافه می‌گردد. فرزندان معظم شهدا از پنج سال شرط سنی بالاتر برخوردار می‌باشند).
 9. برای داوطلبان استخدام پیمانی داشتن کارت پایان خدمت دورة ضرورت یا معافیت دائم غیر پزشکی و دفترچة آماده به خدمت (بدون مهر غیبت) که تاریخ اعزام آن بعد از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ باشد، الزامی است.
 10. نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها
 11. داشتن حداقل معدل۱۳ در رشتة کارشناسی مربوط به کارمندان علمی و افسران پیمانی و معدل حداقل ۱۴ در رشته‌های بهداشتی و درمانی (فرزندان معظم شهدا از شرط معدل معاف می‌باشند).

ب) شرایط اختصاصی استخدام 

 1. دارا بودن مدرک تحصیلی متناسب برای تخصص‌های علمی، بهداشتی، فنی، درمانی و افسری به‌شرح مندرج در برابر هر تخصص ( برای تخصص‌های فنی مندرج در بند “ه” مدرک فنی یا سابقة کار ذکر شده فقط باید در همان حوزة تخصصی باشد).
 2. داوطلبانی که سابقة خدمت قراردادی در نیروی دریایی ارتش داشته باشند، از اولویت برخوردار هستند، اما افرادی که قبلاً یک بار به‌صورت پیمانی در نیروهای مسلح خدمت نموده‌اند، نمی‌توانند داوطلب شوند.
 3. برای استخدام در کلیة تخصص‌ها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ایثارگران، فرزندان کارکنان نیروهای مسلح، داوطلبان بومی و دارندگان سابقة بسیجی فعال از اولویت‌هایی برخوردار خواهند شد.
 4. حافظان کل قرآن کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی استخدام در اولویت هستند.
 5. پذیرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتی تابع مقررات جاری نیروی دریایـی خواهند بود و در صورت نیاز، بنابه صلاحدید نیروی دریایی به هر منطقه یا پایگاهی انتقال خواهند یافت.

ج : تخصص‌های علمی مورد نیاز (کارمند پیمانی ۶ ساله) 

ردیف تخصص مدرک تحصیلی تعداد محل خدمتی
۱ روانشناس عمومی کارشناسی ۱ جاسک
۲ عمران کارشناسی ۵ جاسک ۱ نفر ، چابهار (کنارک)۱ نفر، انزلی۱ نفر، سیرجان۲ نفر
۳ پرستار عمومی کارشناسی ۱ چابهار(کنارک)
۴ سخت افزار رایانه کارشناسی ۱۳ بندرعباس۵ نفر،جاسک۳ نفر، چابهار (کنارک)۱نفر،راس میدانی ۱نفر، پسابندر۱نفر، خارک۱نفر، خرمشهر۱نفر

د : تخصص‌های بهداشتی مورد نیاز (کارمند پیمانی ۶ ساله)

ردیف تخصص مدرک تحصیلی تعداد محل خدمتی جنسیت
۱ آمارحیاتی کارشناسی ۱ تهران مرد
۲ مهندس پزشکی کارشناسی ۱ تهران مرد
۳ بهداشت حرفه ای کارشناسی ۳ تهران، بندرعباس، چابهار(کنارک) مرد/ زن
۴ فیزیوتراپی کارشناسی ۴ تهران، بندرعباس، جاسک، رشت مرد/ زن
۵ مامائی کارشناسی ۲ تهران،چابهار(کنارک) زن
۶ علوم تغذیه کارشناسی ۳ تهران، بندرعباس، نوشهر مرد / زن
۷ روانشناس بالینی کارشناسی ۱ بندرعباس مرد / زن
۸ شنوائی سنجی کارشناسی ۱ بندرعباس مرد / زن
۹ بینا ئی سنجی کارشناسی ۲ بندرعباس، جاسک مرد / زن
۱۰ پرستارعمومی کارشناسی ۱ چابهار(کنارک) مرد / زن
۱۱ بهداشت خانواده کاردانی ۱ چابهار(کنارک) مرد
۱۲ طب پیشگیری کاردانی ۱ خرمشهر مرد
۱۳ تکنولوژی علوم آزمایشگاهی کاردانی ۱ بندرعباس زن/ مرد
۱۴ دامپزشک عمومی دکترا ۱ جاسک مرد

ه : تخصص های فنی مورد نیاز (کارمند پیمانی ۶ ساله) 

بندرعباس :

ردیف تخصص مدرک تحصیلی تعداد مورد نیاز
۱ آشپزی، سرآشپزی دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یا سابقة کار معتبر ۵
۲ آرایشگری دیپلم + مدرک فنی حرفه ای ۱
۳ نجار و بسته بند دیپلم + مدرک فنی حرفه ای ۱
۴ بنایی دیپلم + مدرک فنی حرفه ای ۱
۵ رانندة بالابراز ۵/۲تن به بالا پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + گواهینامة رانندگی پایة یکم و گواهینامة ویژه ۱
۶ تعمیرکار برق و باطری دیپلم + مدرک فنی حرفه ای ۱
۷ تراشکاری دیپلم + مدرک فنی حرفه ای ۱

جاسک:

ردیف تخصص مدرک تحصیلی تعداد مورد نیاز
۱ آشپزی دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر ۱
۲ نقاش ساختمان دیپلم + مدرک فنی حرفه ای ۱
۳ آهنگری و جوشکاری دیپلم + مدرک فنی حرفه ای ۱
۴ نانوائی دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر ۱
۵ بنائی دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر ۱
۶ آرایشگری دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای ۱
۷ رادیاتورساز دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر ۱
۸ راننده لودر پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + گواهینامة رانندگی پایة یکم و گواهینامة ویژه ۱
۹ راننده جرثقیل پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + گواهینامة رانندگی پایة یکم و گواهینامة ویژه ۱
۱۰ راننده پایه یکم پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + گواهینامة رانندگی پایة یکم ۱

چابهار(کنارک):

ردیف تخصص مدرک تحصیلی تعداد مورد نیاز
۱ آشپزی دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای یا سابقه کارمعتبر ۱
۲ نانوائی دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر ۱
۳ تعمیرکار برق و باطری دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای ۱
۴ تعمیرکارموتورهای دیزلی دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای ۱
۵ صافکاری دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر ۱
۶ رادیاتورسازی دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر ۱
۷ کاربرجرثقیل ۲۰تا۳۰تن پایان دورة راهنمایی یا دیپلم + گواهینامة رانندگی پایة یکم و گواهینامة ویژه ۱

نوشهر:

ردیف تخصص مدرک تحصیلی تعداد مورد نیاز
۱ متصدی ماشین چاپ دیپلم + مدرک فنی حرفه ای یاسابقه کارمعتبر ۱

منجیل:

ردیف تخصص مدرک تحصیلی تعداد مورد نیاز
۱ آرایشگری دیپلم+ مدرک فنی حرفه ای ۱

ی : تخصص‌‌های افسری مورد نیاز(پیمانی پنج ساله)

ردیف تخصص مدرک تحصیلی تعداد محل خدمتی
۱ عمران کارشناسی ۲۴ بندرعباس۹ نفر، جاسک۱۰نفر، چابهار(کنارک)۴ نفر، انزلی۱ نفر
۲ نقشه برداری و نقشه کشی کارشناسی ۱ جاسک
۳ شیمی کارشناسی ۱ چابهار(کنارک)
۴ مخابرات کارشناسی ۶۲ راس میدانی۵ نفر، پسابندر۵ نفر، آستارا۳ نفر، بندرعباس۲۰ نفر،جاسک۱۳نفر، چابهار(کنارک)۱۰ نفر، انزلی۶ نفر
۵ نرم افزار رایانه کارشناسی ۸ بندرعباس۳ نفر، جاسک۲ نفر، چابهار(کنارک)۲نفر، انزلی۱نفر
۶ برق (الکترونیک) کارشناسی ۲۰ راس میدانی۱نفر، پسابندر۱نفر، آستارا۱نفربندرعباس۹ نفر، جاسک۳ نفر، چابهار(کنارک)۴ نفر، انزلی۱ نفر
۷ سخت افزاررایانه کارشناسی ۳ بندرعباس، جاسک، چابهار(کنارک)

هـ) امتیازها

 1. پرداخت حقوق و مزایا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت
 2. پذیرفته شدگان از تسهیلات وام‌های مصوب، کارت اعتباری حکمت و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.
 3. همسر و فرزندان پذیرفته شدگان به‌عنوان افراد تحت تکفل آنان منظور و از تسهیلات بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.

و) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

 1. یک برگ روگرفت از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
 2. یک برگ روگرفت از مدرک تحصیلی
 3. یک برگ روگرفت از مدرک فنی و حرفه‌ای برای متقاضیان استخدام بند «ه» ( برای متقاضیان شغل رانندگی، روگرفت گواهینامة پایة یکم وگواهینامة ویژه یا گواهی معتبر سابقه کار) به تناسب موارد مندرج در جدول‌های تخصص
 4. یک برگ روگرفت از کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی یا دفترچة آماده به‌خدمت ( بدون مهر غیبت ) با تاریخ اعزام بعد از دی‌ماه سال۱۳۹۲
 5. دو قطعه عکس ۴× ۳ جدید
 6. اصل و روگرفت نامة بنیاد شهید برای فرزندان معظم شهدا و جانبازان
 7. ارائه مدرک معتبر برای فرزندان خانواده‌های ایثارگران، نیروهای مسلح و دارندگان سابقة بسیج با عضویت فعال
 8. واریز مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال(دویست هزار ریال) به حساب ۵۱۵۱۵۷۹۰۰۷۰۰۸ بانک سپه ( به نام جمع‌آوری درآمد پشتیبانی مرکز نداجا ) و ارائه اصل برگۀ واریزی در زمان ثبت نام

ز) چگونگی ثبت نام

 1. ثبت نام از داوطلبان به‌صورت حضوری انجام می‌شود و به مدارکی که با پست ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 2. داوطلبان برای ثبت‌نام با مدارک پیش‌گفته از تاریخ ۲۰/۶/۹۲ تا تاریخ ۱۴/۷/۹۲ ( به استثنای روزهای جمعه) از ساعت ۰۸۰۰ تا ۱۳۰۰ با توجه به محل سکونت خود به یکی از نشانی های زیر مراجعه نمایند.
 • تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، مدیریت گزینش و اسـتـخـدام نیروی دریایی، تلفن ۷۷۲۲۶۰۰۳ و ۷۷۲۲۶۰۰۷
 • بندرعباس، جادة اسکله، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، شعبة استخدام، تلفن ۷-۵۵۶۴۱۲۱ ، داخلی ۲۰۵۵
 • بوشهر، منطقة دوم نیروی دریایی، در دوم دژبان، شعبة استخدام، تلفن ۱۹- ۴۵۴۴۲۰۱ ، داخلی ۳۰۳۶
 • بندرجاسک، جنب میدان شهدا، منطقة دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسلامی ایران، دایرة استخدام، تلفن ۵۲۲۰۴۵۸
 • چابهار، کنارک، منطقة سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب در دژبان، دفتر گزینش و استخدام نداجا، تلفن۴۳۱۲۱۴۵ و ۴۳۱۲۹۲۲
 • نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، تلفن ۳۲۵۳۰۸۳
 • رشت، میدان نیروی دریایی، فرماندهی آموزش تخصص های دریایی، دفتر استخدام، تلفن ۳۲۳۹۹۷۵
 • خرمشهر، پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی، شعبة استخدام، تلفن ۴۲۳۳۵۱۸
 • سیرجان، بلوار امام رضا(ع) ، آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، در لنگر، شعبة گزینش و استخدام ، تلفن ۳۲۰۳۵۶۳
 • مشهد، کوه سنگی هشت، ابتدای خیابان شهید بهشتی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۸۵۹۸۸۱۱ و۸۵۹۸۳۰۰
 • شیراز، فلکه امام حسین(ع)، دژبان مرکز، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۲۳۵۴۳۵۵
 • اصفهان، خیابان ارتش، جنب خانۀ معلم، انتهای کوی بهداری لشکر، پادگان شمارة یک، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۶۲۴۶۴۲۰
 • کرمانشاه، سه‌راه حافظیه، بلوار شهید غیرتمند، نرسیده به بانک حکمت ایرانیان، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۸۳۹۵۰۹۳
 • تبریز، خیابان آزادی، جنب بیمارستان ارتش، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۵۴۱۴۱۳۶

– محل و ساعت برگزاری آزمون کتبی و تخصصی هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد.

– شمارة تلفن های ۷۷۲۲۶۰۰۳ و ۷۷۲۲۶۰۰۷ در وقت اداری آمادة هرگونه پاسخگویی است.