نيروي هوايي رژيم صهيونيستي از نصب سامانه دفاعي گنبد آهنين در شمال سرزمين هاي اشغالي در راستاي جلوگيري از موشك پراكني تروريست هاي مستقر در سوريه خبر داد.

به گزارش «سیرجان خبر»به نقل از باشگاه خبرنگاران،رسانه هاي رژيم صهيونيستي اعلام كردند:نيروي هوايي اسرائيل به استقرار سامانه دفاعي گنبد آهنين در منطقه “نتيفوت” در شمال سرزمين هاي اشغالي براي جلوگيري از اقدام گروه هاي تروريستي مستقر در سوريه به موشك پراكني دست زده است.
رسانه هاي رژيم صهيونيستي مكان دقيق استقرار سامانه دفاعي گنبد آهنين را اعلام نكردند اما با اين وجود از تلاش ارتش اين رژيم براي تقويت اين سامانه دفاعي در مرز با سوريه خبر دادند.
همچنين اين رسانه ها نصب سامانه گنبد آهنين در شمال سرزمين هاي اشغالي را در سايه اوضاع متشنج كنوني منطقه اعلام كرده وافزودند:اين اقدام براي آماده باش بيشتر در مقابل گروه هاي مسلح مستقر در سوريه صورت مي‌گيرد.