“سیرجان خبر” ائتلاف بین‌المللی علیه داعش که آمریکا سرکردگی آن را به عهده داشته و این روزها مدعی مبارزه با تررویسم است؛ نتوانسته تا کنون کاری از پیش ببرد و هر روز نام و نشانی از آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش در امکانات تسلیحاتی و رفاهی این گروه تروریستی مشاهده می‌گردد.