به گزارش“سیرجان خبر” در پی اعلام خبر وزیر کشور مبنی بر حضور محمدحسین فروزانمهر استاندار فعلی خراسان رضوی در ستاد وزارت کشور و ضعیف شدن ابقاء وی در این سمت، «اسماعیل نجار» استاندار سابق کرمان،  به عنوان گزینه نهایی استانداری خراسان رضوی انتخاب شده است.