به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از تسنیم،«ادوارد اسنودن» افشاگر برنامه نظارت سری آژانس امنیت ملی آمریکا عنوان کرد بازگشتنش به ایالات متحده در حال حاضر غیر ممکن است و بایستی در قانونی که به موجب آن وی متهم شناخته شده است، تغییراتی صورت گیرد.

اسنودن که در حال حاضر در روسیه بسر می برد، در پاسخ به سوال های مکتوب وب سایت «فریسنودن» گفت: «این وضعیت دردناکی است، برای اینکه هیچ فرصتی برای محاکمه عادلانه وجود ندارد همچنانکه هیچ ابزاری وجود ندارد تا بازگردم و از خودم در دادگاه دفاع کنم.»