به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از باشگاه خبرنگاران،هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (6) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی-مصوب 1376- تصویب کرد؛ ماده (9) آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی و اصلاحات بعدی آن، اصلاح می‌شود.

بر این اساس، کارتهای شناسایی ملی صادره شده موضوع این آیین نامه، تا زمان صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره موضوع بند”د” ماده(46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جایگزینی آن بر اساس ترتیبات مقرر در آیین نامه اجرایی بند یاده شده، حداکثر تا پایان سال 1394 اعتبار دارند.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

یادآور می‌شود، بر اساس مصوبه پیشین دولت، اعتبار اولین کارت‌های شناسایی ملی صادره سال‌های 1380 لغایت 1383 تا پایان سال 1392 تمدید شده بود که بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران، اعتبار این کارت‌ها تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.