به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی“سیرجان خبر” جلسه فوق العاده شب گذشته شورای شهر سیرجان در حالی برگزار شد که نسرین امینی زاده و رحیمه عوض پور دو عضو شورا حضور نداشتند و این جلسه با موضوع تنظیم نامه اعتراضی شورای شهر مبنی بر رد صلاحیت معتمدی زاده برگزار شد.

در این جلسه محسن اسدی با قانونی ندانستن نامه ارسالی از سوی استاندار گفت: این نامه تنها وجه نصیحتی دارد و جنبه قانونی ندارد و این شکل نامه دادن فقط برای تلف شدن وقت است که هیچگونه مستندات قانونی مبنی بر رد صلاحیت شهردار منتخب در این نامه وجود ندارد که اعضای شورای شهر را قانع کند.

دکتر رضوی ابراز داشت: ما در انتخاب قبلی خود دچار اشتباه شده ایم و من خود را به خاطر انتخاب احساسی ام سرزنش می کنم، در انتخاب قبلی منافع مردم در نظر گرفته نشد، اما باید با بررسی بیشتر این نامه و در خواست توضیح از استانداری به خاطر رد صلاحیت شهردار تصمیم گیری شود.

سرلشکر ایران نژاد نیز افزود: در حال حاضر دو ماه برای ارائه برنامه کاندیدای مورد نظر وقت گذاشته شده  و در یک انتخابی قاطع و بدور از جناح بازی سیاسی شهردار منتخب مردمی انتخاب شده است، مهندس معتمدی کارنامه درخشانی در پست های مختلف شهرداری دارد که این تصمیم استانداری بسیار غلط است.

در پایان این جلسه با کسب پنج رای مخالف، تنظیم اعتراض نامه جهت ارسال به شورای حل اختلاف استان کرمان به روز سه شنبه موکول شد.