635042292434012156برخی  از کاندیداهای شورای اسلامی شهر سیرجان که موفق به حضور در شورای چهارم  نشده اند اعتراض خود را نسبت به نتیجه انتخابات به هیئت اجرایی شهرستان اعلام کردند.

معاون سیاسی-امنیتی  فرماندار شهرستان در گفت و گو با خبرنگار سیاسی «سیرجان خبر» اظهار داشت: پس از اعلام نتیجه نهایی انخابات و اعلام اسامی شورای چهارم حدود 23 نفر از کاندیداهای شورای شهر سیرجان نسبت به خرید و فروش رأی توسط برخی از کاندیداها شکایت خود را به هیئت اجرایی انتخابات شهرستان سیرجان اعلام داشتند.

سهراب بهاءالدینی در پایان گفت: جلسه هیئت رسیدگی به شکایات طی امروز یا فردا برگزار می شود و پس از بررسی شکایات مطرح شده، نتیجه نهایی اعلام می گردد.