“سیرجان خبر” رضا شفیعی جم در صفحه شخصی خود نوشت :

سلام به همه عزیزان میخواستم اعترافی بکنم اینکه در طول مسابقات استند اپ از اینکه در کنار استادم علیرضا خمسه که وقتی ١٨ ساله بودم در مدرسه هنر ادبیات١� یا ١٥ جلسه شاگردشون بودم و خیلی چیزها یاد گرفتم در یک صف بایستم و رقابت کنم البته مسابقه بیشتر نمایش بود چرا که صدها هنرمند بزرگ داریم که جایشان خالی بود اما چیزی که فکرم را مشغول کرده بود کامنتهای خیلی از عزیزان بود که برای طرفداری از کمدین محبوبشان هنرمند دیگر را تخریب میکردند بدون در نظر گرفتن پیشینه شان ودایًما لفظ سطحی ولودگی را بکار میردند همه جای دنیا به تعداد سلیقه ها هنر و هنرمند وجود داره که امرار معاششان هم از این راهه، خیلی قشنگتره بگیم من خوشم اومد یا خوشم نیومد چون این فقط یک برنامه وسرگرمی بود و در اخر و پایان در خلوتمان فکر کنیم ایا سنجیده حرف زدهایم نکنه دل کسی رو شکسته باشیم خلاصه ببخشید در اخر دراین ایام محترم وعزیز به بزرگترمان پیشکوتمان حتی یک ماه ١ روز احترام بگزاریم مطمیئن باشید جوابشو میگیرید فداتون بشم ضمنا من یه موقعهایی تو خودمم واخموئم بابت مشکلات خودم. نگید خودشو گرفت کوچیکتون بامشاد قل مراد کیوون برره.