67

به دنبال برگزاري جشن بزرگ نيمه شعبان در سالن امام علي(ع) و اجراي برنامه قرعه كشي كه با حضور هنرمندان انجام شد و با توجه به كمبود وقت، ادامه قرعه كشي در دفتر شهردار سيرجان صورت گرفت كه شماره هاي برندگان به شرح زير اعلام مي گردد.

1395-2120-2546-6112-6573-4537-1008-2660-2512-2527-5186-4483-6881-5993-7428-5738-3911-6558-4741-7797-4566-7678-6785-5351-1092-1107-1122-6545-1137-2080-3864-5921-5542-6147-2645-6817-3057-7274-2979-7245-4439-7013-6213-1248-4000-4774-4491-6301-2366-3759-2345-5441-2200-2133-2134-4582-6146-2664-2539-3624-3542-4772-6966-1089-4903-5440-3760-1789-4873-3079-2665-3769-5286-3258-5324-5716-5202-1912-4687-3904-5362-3982-1795-6570-5311-2632-5206-2150-1146-7999-5167-5919-4255-6727-4259-5203-3034-4817-7774-7888-6814-7496-1781-4858-6839-6286-2826-5513-7390-5801-4843-4729-4104-5152-4657-7439-5498-5927-2993-2978

برندگان مي توانند از تاريخ يكشنبه 1392/04/09 به مدت يك هفته به شهرداري مركزي واقع در طبقه دوم دفتر معاون فرهنگي اجتماعي مراجعه و  با ارائه كارت قرعه كشي و كارت شناسايي هداياي خود را دريافت كنند. گفتني است هدايا توسط شهرداري و شوراي اسلامي شهر سيرجان و طلافروشي داماس، جواهرات ايران مهر، لوازم خانگي چيني مقصود،كادويي هرمس و شركت برنا صنعت تهيه گرديده است. لازم به ذكر است چندين پلاك طلا، كارت هديه 50 هزار توماني و لوازم خانگي جزء جوايز اين جشن بوده است