به گزارش“سیرجان خبر” مرکز سی‌تی‌اسکن بیمارستان غرضی سیرجان با حضور مدیرکل پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی و فرماندار سیرجان افتتاح شد.

مهدی ابنا رئیس بیمارستان دکتر غرضی سیرجان هزینه این دستگاه 16 اسلایس پیشرفته را 22 میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: تعداد تخت فعال این بیمارستان 138 تخت است و در سال 93، حدود 13 هزار و 265 بیمار بستری و 270 هزار بیمار سرپایی در بیمارستان غرضی داشتیم.

مکی‌آبادی نیز در این مراسم با اشاره به موقعیت شهرستان سیرجان و استقبال شهرستان‌های اطراف از این بیمارستان، تعداد افرادی که از خدمات بیمه تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند را 220 هزار نفر اعلام کرد.

وی گفت: هزینه واریز شده  بیمه‌شدگان 100 میلیارد ریال است و این میزان در سال‌های آینده با توجه به توسعه شهرستان افزایش پیدا می‌کند.

فرماندار ویژه سیرجان همچنین خواستار بررسی تجهیزات، بیمه و تعداد پزشکان متخصص این بیمارستان شد.

مدیرکل پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی هم تعداد بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی را 40 میلیون نفر اعلام کرد و گفت: این سازمان 76 بیمارستان، 300 مرکز درمانی سرپایی و کلینیک در کشور دارد.

عباس حاتمی وضعیت استان کرمان را خوب اعلام کرد و افزود: تا فروردین 95 کارهای ام‌آرآی بیمارستان تامین اجتماعی در کرمان راه‌اندازی می‌شود.

وی بیان داشت: بیمارستان غرضی سیرجان یکی از بیمارستان‌های شاخص در زمینه بهبود کیفیت و سیستم استاندارد است.